FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

559
[Návod] Ako zaktualizovať MRP eKASA 8000 na najnovšiu verziu PPEKK a prehľad zmien

559 - [Návod] Ako zaktualizovať MRP eKASA 8000 na najnovšiu verziu PPEKK a prehľad zmien

Tagy: ekasa, mrp ekasa 8000, ppekk
Tagy:
ekasa
mrp ekasa 8000
ppekk
Dátum upravy: 17.11. 2020

Priebežne pracujeme na vylepšovaní a dopĺňaní nových funkcií a pripomienok od užívateľov do našich ORP MRP eKASA 8000 formou aktualizácií PPEKK (Pokladničný program eKasa klienta). Preto je vhodné používať aktuálnu verziu PPEKK, pozrite si prehľad zmien nižšie.

Návod na aktualizáciu PPEKK v MRP eKASA 8000

 1. je potrebné stiahnuť program MRPeKASA8000_1.0.9.exe (ďalej len updater), odkaz na stiahnutie updatera PPEKK verzia 1.0.9: https://mrp.sk/ekasa/MRPeKASA8000_1.0.9.exe
 2. po spustení updatera je potrebné zadať IP adresu vašej (ORP) MRP eKASA 8000, IP zistíte napríklad z nastavení fiškálneho modulu vo vašej účtovnej aplikácií (Maloobchod, Sklad, Reštaurácia, K/S, ďalej len SW
 3. po zadaní IP adresy pokračujte stlačením tlačítka Upload
  • mal by sa zobraziť text: "Nahrávam ..."  (proces nahrávania trvá cca 15 sekúnd) ​​
  • po úspešnom zaktualizovaní PPEKK sa zobrazí text: "OK. ORP sa reštartuje, a o chvíľu bude pripravená." (Reštart po aktualizácií na verziu PPEKK 1.0.6 trvá cca 2 min. kým bude PPEKK pripravené na komunikáciu zo SW. Ak skúsite vystaviť doklad skôr ako bude PPEKK pripravené môže sa vám zobraziť chybové hlásenie "Prebieha príprava MRP eKASY 8000, môže to chvíľu trvať. Opakujte požiadavku neskôr.")
  •  
Ak vaša MRP eKASA 8000 už používa aktuálnu verziu PPEKK updater vám vypíše že už má aktuálnu verziu PPEKK.
  

Stručný prehľad zmien vo verziach PPEKK:
 • PPEKK v1.0.9 (dátum aktualizácie: 27.10.2020)
  • pridaná možnosť vytvorenia kópie dokladu odoslaného na email
  • fix odoslania testovacieho emailu cez SMTP
  • spracovanie chyb z odpovede eKasa servera mimo rozsahu popísaného v integračnom rozhraní

 • PPEKK v1.0.8 (dátum aktualizácie: 28.02.2020)
  • podpora pre nový certifikát finančnej správy platný od 3.3.2020 10:00hod.

 • PPEKK v1.0.7 (dátum aktualizácie: 10.02.2020)
  • optimalizácia veľkosti QR kódov (online/offline) na doklade
  • pridaná možnosť vytvorenia vzorového OFF-LINE dokladu
  • úprava výberu platidiel (nulovanie platidiel) aj v prípade mínusového stavu platidla
  • úprava ceny MJ pre vážené/merané položky
  • úprava nastavenia v prípade WIFI klienta a zobrazenie IP adresy klienta
  • úprava nastavenia SMTP doplnené o možnosť poslať testovací email
 • PPEKK v1.0.6 (dátum aktualizácie: 21.11.2019)
  • pridaná možnosť export dát z CHDU (report) za daný mesiac vo formáte .csv v štruktúre podobnej ako je na
   eKASA Zóne podnikateľa (Obraty,Doklady)
  • pridaná možnosť prezerať dáta dokladov (dátové správy/serverové odpovede/doklady) priamo
   cez web rozhranie
  • pridaná možnosť tlačiť “Účel:” pre typ dokladu VY,VK,UF
  • optimalizácia tlače pre tlačiarne CRLX predĺžená odozva na spracovanie dát a fix tlače znaku Ň
  • prehľadová uzavierka
   • pridaný výpis počtu neodoslaných dokladov
   • pridaný rozpis použitých platidiel (HOTOVOSŤ, KARTA, POUKAŽKA, ÚVER) kumulatívne od spustenia eKASY
   • pridaná možnosť vytlačiť/zobraziť prehľadovú uzavierku priamo cez web rozhranie
  • pridaná funkcia pre výber všetkých typov platidiel HOTOVOSŤ, KARTA, POUKAŽKA, ÚVER evidovaných v ORP keďže
   na server eKASY sa posiela Celkom za doklad a eKASA server nerozlišuje typ platidla, považuje všetko za “Hotovosť”
 • PPEKK v1.0.5 (dátum aktualizácie: 15.10.2019)
  • zrýchlenie prípravy dát pre tlač prehľadovej uzávierky aj v prípade plne zaplneného CHDU
   • pridaná položka HOTOVOSŤ OD ZAČIATKU eKASY (napočíta stav hotovosti v ORP od začiatku jej používania, skladá sa z hotovosti za predaný tovar + úhrady faktúr v hotovosti + vklady - výbery), slúži na kontrolu stavu hotovosti v ORP, ak zabudla obsluha spraviť výber hotovosti prejaví sa to v tejto položke.
   • pridaná možnosť len náhľadu prehľadovej uzávierky bez tlače
  • PRN (tlačiarne ORP, zmeny sa týkajú len Aclas PP7x, HSPOS-KL80U a iných USB tlačiarní)
   • pridaná možnosť zvýrazniť Celkom a rozpis platieb na doklade
   • možnosť zapnutia tlače textu "Prevádzka:" v hlavičke dokladu
   • pridaná možnosť tlače nefiškálnych dokladov (objednávka, inventúra, voľný text ...)
   • pridaná možnosť tlače loga na dokladoch (logo je potrebné nahrať priamo do tlačiarne cez jej obslužný program dostupný na CD priloženom ku tlačiarni)
   • pridaná podpora pre USB/VirtualCOM, a možnosť pripojiť aj tlačiarne ktoré majú len sériový port RS232 port pomocou redukcie RS232<-->USB
  • Chybné dátové správy (viac o chybných dátových správach a ako ich opraviť v FAQ č.: 558)
   • pridaná tlač dokladu dodatočne po úspešnej oprave chybnej dátovej správy
   • optimalizácia stavu ORP v prípade že server eKasa Finančnej správy odpovie že dátová sprava obsahuje chybu alebo odmietne spracovať dátovú správu a odpovie zo support id
  • Pridaná indikácia On-Line/OFF-Line stavu pripojenia ORP na Internet. 
 • PPEKK v1.0.4 (dátum aktualizácie: 26.8.2019)
  • z dokladov typu VK (vklad) a VY (výber) odstránená tlač QR kódu, nie je potrebný a nedal sa ani overiť pomocou aplikácie FS
  • optimalizácia komunikácie zo servermi eKasa Finančnej správy striktne používať preklad DNS na protokol IPv4 mohlo spôsobiť v kombinácií z niektorými ISP (poskytovateľmi internetu) problém z odozvou a ORP tlačila OFF-Line doklady
  • pridaná funkcionalita na viacnásobné overenie času v ORP, a zistenie a nainštalovanie novej verzie PPEKK priamo v OR