FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

198
Nulové skladové ceny v tlačovej zostave Inventúry. (Vizuálny system)

198 - Nulové skladové ceny v tlačovej zostave Inventúry. (Vizuálny system)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 02.04. 2008


Častým problémom, ktorý sa vyskytuje je nulová skladová cena v zostave inventúry aj napriek tomu, že Cena MJ na karte je vyplnená. Zostava inventúry si Skladovú cenu a Účtovný stav nepreberá z karty, ale vypočítava sa na základe pohybov prislúchajúcich k daným kartám za zvolené obdobie a tieto údaje zobrazuje ich vo výstupnej zostave. Z toho vyplýva, že prepočtom program získal nulovú skladovú cenu, ktorá nezodpovedá hodnote v Cena MJ na karte. Pri výpočte skladovej ceny k danému dátumu sa vždy vychádza z počiatočných stavov na jednotlivých kartách.

Pokiaľ nie je počiatočná cena karty zadaná tak to môže spôsobiť nasledujúci stav: Pri zakladaní novej karty, na ktorej už je tovar s prislúchajúcou skladovou cenou je skladová cena v tomto prípade aj počiatočnou cenou danej karty a teda je potrebné ju vpísať aj do políčka pre počiatočnú skladovú cenu. Väčšina uživateľov však na to zabúda a vpisuje ju len do ceny MJ. Pokiaľ na karte nie je žiadny tovar, program si nastaví počiatočnú cenu skladovej karty na základe prvého príjmu.Treba však dbať na to, aby v takomto prípade bol ako prvý na danej karte skladový príjem, ktorý nastaví skladovú a počiatočnú cenu a skladové výdaje vytvárať až potom.

Práve toto si môžete odkontrolovať cez Pohyby / Kontrola:

  • Kontrola 3 - Počiatočné ceny: Spustením tejto kontroly získate všetky karty, ktoré nemajú zadanú počiatočnú cenu a taktiež informáciu či bol na danej karte ako prvý uskutočnený skladový výdaj.
  • Kontrola 2 - Výdaja do mínusu: Táto kontrola prechádza všetky pohyby na kartách vo Vami zvolenom období a na základe usporiadania pohybov podľa ich dátumu a času uloženia zisťtuje či nedochádza k výdaju do mínusu, ktorý je spôsobený výdajom tovaru pred jeho samotným príjmom.

 


Vplyv výdajov do mínusu na hodnotu inventúry.
Problém rozdielu medzi Inventúrou skladu a Zoznamom pohybov.