FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

264
Postup prevodu dát z MRP - Univerzálneho systému a MRP - Vizuálneho systému do MRP-K/S

264 - Postup prevodu dát z MRP - Univerzálneho systému a MRP - Vizuálneho systému do MRP-K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 23.11. 2018

Prevod dát nie je triviálna/jednoduchá zaležitosť - može trvať istý čas a zároveň môžu nastať určité úskalia, ktoré sa však väčšinou dajú vyriešiť, ale kvôli ktorým doporučujeme urobiť prevod na začiatku účtovného obdobia, kedy je dát po ročnom prevode najmenej. Systém MRP-K/S nie je pokračovaním Vizuálneho resp. Univerzálneho, ale je to iný systém s odlišnou štruktúrou dát a obsluhy. Neočakávajte teda prevod dát 1:1. Je možné prevádzať len živé dáta, nie dáta zálohované (z programu do programu). Systém MRP-K/S teda musí mať priamy prístup k dátam systému vizuálneho. Prevod je možný len z Vizuálneho účtovného systému. V praxi to znamená, že pokiaľ účtujete v Univerzálnom účtovnom systéme, najprv je potrebné dáta previesť do Vizuálneho účtovného systému a potom z Vizuálneho systému do MRP-K/S. Pre tento prípad na požiadanie obdržíte zdarma špeciálnu licenciu DEMO_KS Vizuálneho účtovného systému. Prevod dát do MRP-K/S sa prevádza pre každú firmu/rok samostatne, tzn. založí sa v MRP-K/S vo výbere a definícii firiem nová firma/rok a v tejto novej firme sa spustí funkcia Prevod. V prípade požiadavky na prevod účtovníctva a majetku resp. Mzdy a personalistiky do jednej firmy je potrebné zachovať poradie, keď sa najprv prevádzajú dáta účtovníctva a až potom majetok resp. Mzdy a personalistiky. Po prevode skontrolujte, či zodpovedajú výsledky typických výstupov. Pokiaľ nie, hľadajte príčiny. Väzby dát sú v MRP-K/S prísnejšie a komplexnejšie. Pokiaľ program pri prevode narazí na neexistujúcu väzbu alebo problém, program vypíše upozornenie do protokolu. Zistené nezrovnalosti (nejedná sa nutne o chyby) podľa vlastného uváženia, alebo po konzultácii s nami môžete opraviť vo Vizuálnej verzii a prevod spustiť znovu.

I. Postup prevodu účtovníctva z Univerzálneho systému (MS DOS) do MRP-K/S

 1. Z inštalačného CD nainštalovať Vizuálny účtovný systém, licencia DEMO_KS.
 2. Nainštalovať Základ Vizuálneho systému (pokiaľ už nie je nainštalovaný).
 3. Nainštalovať MRP-K/S.
 4. Spustiť Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo - Vizuálny účtovný systém - v hlavnom menu zvoliť Údržba dát - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Z DOS verzie 2.74...5.x. Pokyny k prevodu.
 5. Vo  Vizuálnom účtovnom systéme - v hlavnom menu zvoliť Údržba dát  zvoliť tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Príprava dát pre systém MRP K/S.
 6. Spustiť MRP-K/S, v hlavnom menu zvoliť Údržba - Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - Vizuálneho účtovného systému - Účtovné agendy. Pokyny k prevodu.
 7. Prejsť si protokol o prevode dát, prípadné nedostatky zobrazené v protokole odstrániť vo Vizuálnom účtovnom systéme. Popis najčastejších problémov prevodu a ich riešenie nájdete v otázke 266.

II. Postup prevodu účtovníctva z Vizuálneho systému (WIN) do MRP-K/S

 1. Nainštalovať MRP-K/S.
 2. Spustiť Účtovníctvo - Vizuálny účtovný systém - v hlavnom menu zvoliť Údržba dát  zvoliť tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Príprava dát pre systém MRP K/S.
 3. Spustiť MRP-K/S, v hlavnom menu zvoliť Údržba, tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - Vizuálneho účtovného systému - Účtovné agendy . Pokyny k prevodu.
 4. Viď bod I.7.

III. Postup prevodu Evidencie majetku - Univerzálny systém (MS DOS) do MRP-K/S

 1. Z inštalačného CD nainštalovať Evidenciu majetku - Vizuálny účtovný systém, licencia DEMO_KS.
 2. Nainštalovať Základ Vizuálneho systému (pokiaľ už nie je nainštalovaný).
 3. Nainštalovať MRP-K/S.
 4. Spustiť Evidenciu majetku - Univerzálny účtovný systém. Zvoliť v hlavnom menu Iné - Príprava dát pre verziu Windows
 5. Spustiť Evidenciu majetku - Vizuálny účtovný systém - v hlavnom menu zvoliť Údržba dát - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Z DOS verzie 2.74...5.x.
 6. Vo Vizuálnom systéme v Údržbe dát zvoliť tlačítko Export - Export dát pre účtovný systém MRP-K/S.
 7. Spustiť MRP-K/S, v hlavnom menu zvoliť Údržba - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - Vizuálneho účtovného systému - Evidencia majetku.
 8. Viď bod I.7

IV. Postup prevodu Evidencie majetku - Vizuálny systém (WIN) do MRP-K/S

 1. Z instalačného CD nainštalovať Evidenciu majetku - Vizuálny účtovný systém, plná verzia (pokiaľ už nemáte aktuálnu verziu nainštalovanú).
 2. Nainštalovať MRP-K/S.
 3. Vo Vizuálnom systéme v Údržbe dát zvoliť tlačítko Export - Export dát pre účtovný systém MRP-K/S.
 4. Spustiť MRP-K/S, v hlavnom menu zvoliť Údržba - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - Vizuálneho účtovného systému - Evidencia majetku.
 5. Viď bod I.7

V. Prevod Mzdy a personalistika - Vizuálny systém (WIN) do MRP-K/S

 1. Nainštalovať MRP-K/S.
 2. Spustiť MRP-K/S, v hlavnom menu zvoliť Údržba - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - Vizuálneho účtovného systému - Mzdy a personalistika Pokyny k prevodu
 3. Viď bod I.7