FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

557
Odoslanie elektronického pokladničného dokladu na email zákazníka z MRP eKASA 8000

557 - Odoslanie elektronického pokladničného dokladu na email zákazníka z MRP eKASA 8000

Tagy: mrp ekasa 8000, email, SMTP, gmail
Tagy:
mrp ekasa 8000
email
SMTP
gmail
Dátum upravy: 19.09. 2019

Novelizácia zákona o registračných pokladniciach priniesla aj možnosť odoslania pokladničného dokladu elektronicky priamo na email zákazníka, ak sa tak zákazník dohodol pred vystavením dokladu.
Na MRP eKASA 8000 je možné túto funkcionalitu používať po nastavení SMTP (servera odchádzajúcej pošty). Aktuálna verzia PPEKK 1.0.4 plne podporuje SMTP server spoločnosti Google (gmail) (iné SMTP vlastné, atď... nemusia fungovať).

Podmienky odoslania pokladničného dokladu na email zákazníka:
 • MRP eKASA 8000 v Nastavení > Pripojenia > Email (SMTP) [viď. obrázok]
 • Pokladničný doklad sa odošle na server FS a čaká sa na odpoveď pokiaľ server FS potvrdí doklad a vráti UID dokladu (na email je možné odoslať len Online doklad)
  • následne sa pokúsi online doklad odoslať pomocou SMTP servera na email zákazníka
  • ak nastane problém v pripojení na SMTP alebo SMTP vráti akúkoľvek inú chybu, odoslanie emailu zlyhá MRP eKASA 8000 vytlačí daný doklad v papierovej forme.
  • ak server FS nevráti odpoveď z UID v stanovenom čase čiže máme (OFF-LINE DOKLAD) OFF-LINE doklad nieje možné odoslať elektronicky ma email zákazníka MRP eKASA 8000 musí vytlačí daný doklad v papierovej forme.
 • MRP eKASA 8000 musí mať prístup na internet
  • (v prípade používania firewall-u je potrebné povoliť porty TCP:443 [HTTPS], TCP:465 [SMTP], TCP/UDP:53 [DNS], UDP:123 [NTP]) 
 • Úspešne odoslaný elektronický doklad nájde zákazník na svojom email 
  • Odosielateľ: MRP eKASA 8000
  • Predmet emailu: Elektronický doklad: UID dokladu.html
  • Sprava: Vystavený elektronický doklad je v prílohe emailu.
  • Príloha: UIDdokladu.html (Prílohou je HTML súbor v kódovaní UTF-8, pre správne zobrazenie je vhodné súbor uložiť na disk PC a otvoriť pomocou webového prehliadača napríklad Google Chrome)
  •