FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

555
MRP eKASA 8000 tlačí OFFLINE pokladničné doklady

555 - MRP eKASA 8000 tlačí OFFLINE pokladničné doklady

Tagy: mrp ekasa 8000
Tagy:
mrp ekasa 8000
Dátum upravy: 17.10. 2019

Pri používaní MRP eKASA 8000 sa môže stať, že pokladnica bude tlačiť OFFLINE pokladničné doklady. OFFLINE pokladničné doklady nie sú odoslané na server Finančnej správy SR ale uložia sa do chráneného dátového úložiska CHDU. Tieto uložené-neodoslané pokladničné doklady je potrebné do 48 hodín odoslať na server finančnej správy SR.
Online registračná pokladnica MRP eKASA 8000 má 3 spôsoby odosielania pokladničných dokladov:
automatické odosielanie - každé 2 hodiny kontroluje či sú neodoslané pokladničné doklady a ak áno, pokúsi sa ich odoslať na server finančnej správy
automatické odosielanie pri tlači nového pokladničného dokladu - odosiela automaticky aj všetky neodoslané pokladničné doklady
manuálne odoslanie - je možné manuálne spustiť odoslanie pokladničných dokladov či už cez softvér MRP alebo priamo cez administrátorské rozhranie MRP eKASA 8000.

V prípade, že pokladňa stále tlačí len OFFLINE doklady je potrebné skontrolovať:

1. či má MRP eKASA 8000 prístup k internetu

2. ak má prístup k internetu a doklady sú stále OFFLINE skúste nastaviť Manuálne nastavenie IP (Statická IP) Priamo cez webové rozhranie MRP eKASA 8000 a ako Preferovaný server DNS použite google DNS server IP: 8.8.8.8

Alebo skúste predĺžiť čas pripojenia k serveru FS (Timeout)
nastavenie Timeout je dostupné cez MRP softvér a nachádza sa pri nastavení komunikácie s MRP eKASA 8000 konkrétne:
MRP Sklad od verzie 8.30.988 cez Nastavenie - Sklad - Parametre - Fiškálny modul - Typ MRP eKASA 8000 a cez ďalšie nastavenia
MRP Reštaurácia od verzie 3.90.002 cez Nastavenie - Pokladňa - Všeobecné - Fiškálny modul - Typ MRP eKASA 8000 a cez ďalšie nastavenia
MRP Maloobchod od verzie 8.30.283 cez Voľby - Nastavenie - Tlačiarne - Fiškálny modul - Typ MRP eKASA 8000 a cez ďalšie nastavenia
MRP K/S od verzie 5.94.002 cez Nastavenie - Sklad - Fiškálny modul - Typ MRP eKASA 8000
(doporučujeme zadať Timeout najskôr napr.3000 ms a potvrďte OK aby sa nastavenie zapísalo, ak by to nepomohlo tak postupne zvyšovať 4000,6000)

3. ak je zariadenie pripojené cez wi-fi skúste ho pripojiť do siete cez sieťový kábel (ethernet)

4. prípadne skúsiť zariadenie pripojiť do inej siete ako používate a skúsiť odoslať doklady manuálne