FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

527
Zobrazenie stavu zásob pre konkrétny sklad

527 - Zobrazenie stavu zásob pre konkrétny sklad

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Internetový obchod MRP umožňuje zobrazovať aktuálne množstvo/stav produktu pre konkrétny sklad.

Pre konkrétny sklad (ak užívateľ má viac skladov) je potrebné pre správne zobrazenie mať nastavenú voľbu "Zobrazenie počtu pre každý sklad zvlášť" agende  "Nastavenie / Šablóny/Nastavenie(aktívna šablóna)" záložka "Produkty".

Postup definovania stavu zásob pre konkrétne sklady:

1. Pre správne nastavenie zobrazenia stavu aktuálnej položky je potrebné mať správne vyplnený "TYP PRODUKTU".

    Agenda: "Katalóg / Typ produktu"

2. Vyplnený "Typ produktu" je potrebné priradiť k položke katalógu (produktu).

    Agenda: "Katalóg / Produkt"