FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

535
Vlastná šablóna

535 - Vlastná šablóna

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

V administrátorskej časti internetového obchodu v agende "Nastavenie/Šablóny" je dostupná funkčnosť pre vlastnú modifikáciu šablóny.
 

1.Stiahnutie a extrahovanie vzorovej šablóny

1.2 Základné nastavenie


 

1.3 Nastavenie /Šablóny

1.4 Uloženie šablóny (theme.zip)

Vyvolanie dialógového okna pre uloženie súboru theme.zip spustíme stlačením tlačidla Vlastná šablóna

1.5 Proces extrahovania súboru theme.zip


 

1.6 Extrahované súbory theme


 

1.7 Štruktúra adresára theme


 

2. Vytváranie importného súboru theme.zip

2.1 Vytvorenie súboru theme.zip

2.2 Vytvorenie textového súboru


 

2.3 Základná štruktúra súboru theme.ini


 

2.4 Súbor vzorový theme.ini pre novú/vlastnú šablónu


 

2.5 Uloženie textového súboru do súboru .ini pomocou programu Notepad


 

2.6 Výber formátu .ini


 

2.8 Vytvorenie komprimovaneho súboru ZIP


 

2.9 Výsledok komprimácie súborov


 

2.10 Výber súboru theme.zip


 

2.11 Vybraný súbor theme.zip


 

2.12 Vykonaný import vlastnej šablóny


 

2.13 Možnosti naimportovanej témy

Vlastná šablóna

  • Nastavenie - možnosť modifikácie šablóny (farba - farebná schéma šablóny, tiene, vlastnosti)
  • Testovať - možnosť previesť šablónu do stavu v ktorom samotná šablóna a jej nastavenia sú zobrazované len užívateľovi ktorý je prihlásený v administrácii internetového obchodu
  • Nastaviť ako aktívnu - nastavenie aktivity šablóny
  • Uloženie šablóny - stiahnutie vzorovej šablóny potrebnej pre vytvorenie vlastnej šablóny
  • Vymazanie šablóny

3. Testovací mód naimportovanej vlastnej šablóny

 Testovací mód témy je možné spustiť tlačidlom Testovací mód

Stav testovanie je stav kde zvolené nastavenie na šablóne je k dispozícii len správcovi administrátorského rozhrania, ktorý je práve prihlásený.