FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

528
Správa modulu na stránke

528 - Správa modulu na stránke

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Obohatenie stránky o rôzne funkčnosti je možné nastaviť v agende MODULY. Jednotlivé moduly sa umiestňujú do preddefinovaných priestorov šablóny nazývaných "placeholder". Pre jednotlivé moduly obchodu je možné nastaviť širokú paletu funkčnosti napr. zobrazovanie v riadku, čistý text, obrázkové, štruktúrované.

1. Správa modulov stránky

1. 1. Výber konkrétneho modulu

Výber konkrétneho modulu vykonáme v agende "Moduly/Moduly" .Výberom modulu spustíme proces správy konkrétneho modulu.

 

K dispozícii sú:

 • Baner - možnosť zobrazenia obsahu vo forme obrázkového banneru. Samotná príprava obsahu sa vykonáva v agende "Obsah/Bannery"
 • Zoznam kategórii - strom kategórii , v MRP K/S evidovaných ako katalógové skupiny
 • Menu - správa vlastného menu pre lepšiu orientáciu v internetovom obchode.Príprava obsahu sa vykonáva v agende "Menu"
 • Vlastné HTML - vlastný ľubovoľný text , obrázky  je možné zobrazovať pomocou HTML tagov
 • Kategórie článkov - články v agende "Obsah/ Články" je možné logicky triediť pomocou "Kategórie článkov".Jednotlivé skupiny článkov tak je možné vypísať prostredníctvom menu kategórií 
 • Top produkty - spôsob ako zobraziť označené produkty príznakom"TOP" v katalógu v jednom celku. 
 • Označené produkty - spôsob ako zobraziť označené produkty vlastným príznakom .Vlastný príznak je možné pridať a priradiť v agende "Katalóg/Označenie produktov"
 • Záložky s produktami - zobrazenie viacerých označených produktov pomocou zobrazenia tablist
 • Zoznam podkategórii -  zobrazenie kategórii ktoré sa nachádzajú v aktuálnej kategórii. Modul po umiestení je aktívny iba vtedy ak zvolená kategória obsahuje dalšie vnorené kategórie.
 • Ankety - možnosť zobrazenia vytvoreného obsahu, funkčnej ankety v agende "Obsah/Ankety"
 • ARES -  skrytý modul* umožňuje kontrolu IČO na portáli ARES
 • Vies - skrytý modul* umožňuje kontrolu IČ DPH na portáli VIES
 • Zoznam platobných metód - obrázkový (logo) výpis platobných metód, ktoré sú k dispozícii v agende "Platby/Platobné brány"
 • Zobrazenie článkov s novinkami - zobrazenie skupiny článkov z označením "Zaradiť do noviniek" v agende "Obsah/Články"
 • Rozšírený filter produktov - umožňuje filtrovanie na základe preddefinovaných a priradených "VLASTNOSTI" produktu v agende "Katalóg/Produkty"
 • Google - skrytý modul * priestor pre vloženie/overenie overovacieho kľúča od spoločnosťou GOOGLE. Vložením klúča intnernetový obchod ponúka prepojenie na služby Google.

 

*Skrytý modul -  modul ktorý je možné aktivovať/deaktivovať v administračnej časti  - agende "MODULY". Vizuálnu stránku neobsahuje, ide o funkciu ktorá vykonáva kontroly overovania na pozadí internetového obchodu.


1. 2. Pridanie Modulu

Pridanie modulu sa vykoná tlačidlom  Pridať modul  v agende "Moduly/Moduly/{Konkrétny modul}".


1. 3. Modifikácia Modulu

 Modifikáciu už vytvoreného modulu sa vykoná  tlačidlom Tlačidlo Upraviť.

 

1. 4. Zrušenie Modulu

Vymazanie modulu je nevratná operácia. Proces vymazania modulu vykonáte tlačidlom Vymazanie modulu v zozname položiek modulu.