FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

534
Priestor šablóny "placeholder"

534 - Priestor šablóny "placeholder"

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Miesto v šablóne nazývané "Placeholder" ponúka správcovi internetového obchodu umiestňovať jednotlivé moduly do preddefinovaných častí stránky.Samotný názov placeholder-u charakterizuje lokalitu umiestnenia napr "Pravý okraj, Ľavý okraj, Banner, Banner ľavý, Banner pravý, Obsah, Filter,Päta".

Časti stránky a priestor pre vkladanie modulu tkzv. Placeholder je možné ovplyvniť/modifikovať/ len zásahom programátora do štruktúry šablóny. Pre manipuláciu so štruktúrou šablóny odporúčame ovládať vlastnosti programovacích jazykov CSS, HTML, SMARTY.

1. Štruktúra šablóny

1.1. Rozmiestnenie modulov na stránke


 

Základné "placeholder"

 • Hlavička
 • Hlavné menu
 • Ľavý okraj 
 • Pravý okraj 
 • Obsah
 • Floating 
 • Päta 

Domovská stránka (Home page)

Zobrazenie pozície je dostupné len na hlavnej stránke internetového obchodu MRP.

 • Úvodná stránka 

Kategórie/Filtre

Pozície kategórie a filtra  sa zobrazujú na podstránkach, ktoré obsahujú kategórie produktov

 • Hlavička kategórie
 • Päta kategórie
 • Filter

 Banner

Zobrazenie pozícii banner je ovplyvnené nastavením šablóny. Pozície pre umiestnenie je aktívna iba vtedy ak nieje vyplnený obrázok pozadia v agende:
Nastavenie/Šablóny/(tlačidlo)Nastavenie{Konkrétnej šablóny}/(záložka)Pozadie 

 • Banner
 • Banner ľavý
 • Banner pravý

Produkt

Pozície produktu sa zobrazujú na podstránkach detailu produktu

 • Hlavička produktu
 • Päta produktu

Článok

Pozícia článok sa zobrazuje na podstránkach článkov k internetovému obchodu MRP

 • Hlavička obsahu

Košík

Pozícia košík  sa zobrazuje na podstránkach obsahu košíka

 • Hlavička košíka
 • Päta košika