FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

540
Prečo sa mi nezobrazujú kategórie a produkty?

540 - Prečo sa mi nezobrazujú kategórie a produkty?

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Štandardná inštalácia internetového obchodu v základnom móde neobsahuje zobrazovanie modulov. Preto je potrebné Vami poźadovaný modul zobraziť.
V našom prípade ide o zobrazovanie modulu ZOZNAM KATEGÓRII