FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

530
Nastavenie emailu

530 - Nastavenie emailu

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Notifikácia pri zmene na e-obchode je potrebné mať vyplnené aby bola sprístupnená voľba:

Poslat notifikaciu pri vytvoreni objednavky

V prípade, že email nebude zaevidovaný, nebude možné hore uvedenú voľbu označiť.