FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

523
Detail produktu

523 - Detail produktu

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Detail produktu pracuje s agendami (číselníkmi) :

Typ produktov, Vlastnosti produktov, Označenie produktov, Služby.

Nastavenie produktu môžeme vykonať  v záložkách:

Popis produktu , Služby , Vlastnosti produktu , Obrázky produktu, Prílohy produktu , Videa