FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

529
Baner

529 - Baner

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Možnosť zobrazenia obsahu vo forme obrázkového baneru. Samotná príprava obsahu sa vykonáva v agende "Obsah/Bannery".

Pre nastavenie zobrazenia baneru je potrebné byť prihlásený v administrátorskej časti internetového obchodu.

1. Príprava obsahu baneru

1. 1. Príprava obsahu baneru

Príprava obsahu je individuálna pre správcu internetového obchodu v ľubovoľnom editore je potrebné pripraviť obrázky do požadovaných rozmerov.

Rozmery obrázkov sa v administračnom rozhraní dalej nemodifikujú. Preto ich príprava zodpovedá rozmerom použitých v internetovom obchode.

Najčastejšie používané formáty: .jpg, .png, .gif

1. 2. Nahranie obsahu baneru

Nahranie obrázko je možné vykonať viacerými spôsobmi. 

1. 2. 1. Nahrávanie obrázkov pomocou rozhranie v agende "Obsah/Súbory"

Nahrávanie pomocou rozhrania je ideálne riešenie pri väčšom množstve obrázkov (súborov).

1. 2. 2. Nahrávanie obrázkov pomocou agendy "Obsah/Bannery" 

Nahrávanie je prístupné po stlačení tlačidla "Pridať obrázok".


Po vykonaní akcie sa zobrazí rozhranie pomocou, ktorého je možné obrázok pridávať, mazať.

 

O procese nahrávania sa viac dozviete  v návode "Súbory - Súborový manažér"

1. 3. Výber obrázkov konkrétneho baneru 

Výber sa vykoná stlačením tlačidla "Pridať obrázok" a následne dvojklikom na požadovaný obrázok.

 

 Takto vytvorený obsah Baner  je potrebné uložiť tlačidlom "Uložiť"

2. Vytvorenie modulu "Baner"

2. 1. Vytvorenie modulu

Vytvorenie modulu a správa modulov. Manuál: "Správa modulu na stránke "

2. 2.  Výber vytvoreného obsahu baneru

2. 3. Nastavenia spôsobu zobrazenia

2. 3.  Nastavenie obmedzenia

3.Spustenie modulu

Uvedenie modulu do aktívneho stavu sa vykoná dvojklikom v zozname modulov na tlačidla Potvrdenie aktivácie modulu baner Zrušenie aktivácie modulu