FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

531
Formát ceny produktu

531 - Formát ceny produktu

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Nastavenie správneho formátu meny je možné nastaviť agende Nastavenie.

 AGENDA: Nastavenie/Meny/

Editovanie -tlačidlo editovať menu

Editácia meny

Znak -  označenie zobrazené za cenou napr. €,CZK

Názov - pomenovanie meny napr. euro

Forma zobrazenia hodnoty - [2:,: ]

          - 2 -> počet desatinných miest

         - , -> oddeľovač desatinných miest

         -  -> oddeľovač tisícov

[počet desatinných miest:oddeľovač desatinných miest:oddeľovač tisícov]

Iso kód - kód meny

Kurz - v prípade jednej meny nastavujeme 1, v prípade viacerých mien aktuálny kurz

Dátum aktualizácie kurzu - dátum poslednej aktualizácie