FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

539
Ako nastaviť názov a slogan internetového obchodu?

539 - Ako nastaviť názov a slogan internetového obchodu?

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Nastavenie sloganu stránky a názvu internetového obchodu sa vykonáva v agende "Nastavenie/ Základné nastavenie"