FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

516
Tvorba bezpečného hesla

516 - Tvorba bezpečného hesla

Tagy: GDPR, HESLO
Tagy:
GDPR
HESLO
Dátum upravy: 28.05. 2018

Tvorba hesla by sa mala riadiť zásadami tvorby bezpečného hesla. Odporúčania pre tvorbu hesla sú napríklad:
 • Dĺžka hesla musí byť najmenej 8 znakov, ideálne 10-12.
 • Vaše heslo musí byť jedinečné pre každú službu. Nepoužívajte všade rovnaké heslo
 • Heslo by malo byť kombináciou malých a veľkých písmen, znakov aj čísel
 • Malo by byť s vami spojené iba minimálne, aby ho bolo ťažké uhádnuť
 • Heslo by nemalo (nesmie) obsahovať:
  • vaše meno alebo meno pre vás blízkej osoby (v akejkoľvek forme)
  • dátum narodenia vás alebo vašich blízkych (v akejkoľvek forme)
  • časť alebo celé prihlasovacie meno do danej služby
  • vaše telefónne číslo (ani jeho časť)
  • mená populárnych osôb, filmových hrdinov, obľúbených postavičiek z hry, domácich miláčikov, apod.
  • iba písmena, iba čísla, iba znaky