FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

238
Postup pri sťahovaní novej verzie (upgrade)

238 - Postup pri sťahovaní novej verzie (upgrade)

Tagy: Všeobecné
Tagy:
Všeobecné
Dátum upravy: 17.01. 2024

 1. Prihlásenie

 • Na internetovej stránke www.mrp.sk kliknite na Sťahovanie-->Upgrade
   
 • Zadajte ID užívateľa a Heslo, ktoré Vám bolo pridelené na sťahovanie upgrade. Kliknite na tlačítko PRIHLÁSIŤ.

  download_heslo


  V prípade, že zadané ID užívateľa alebo heslo nie je akceptované na stránke sa zobrazí "nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo.
  Skúste skontrolovať údaje a prihlásenie zopakovať.
  "
  Nesprávne zadané ID užívateľa alebo heslo môže byť z nasledovných dôvodov:

  • - môžu byť vymenené písmená Y a Z na klávesnici
  • - namiesto číslic sú zadané iné znaky


 

2. Voľba produktu

 • Po prihlásení sa Vám zobrazí zoznam Vašich produktov. Kliknutím na názov jedného z nich si vyberiete ten, ktorý chcete aktualizovať (upgradovať).
  Prístupné na stiahnutie sú len tie programy, ktorých upgrade máte predplatený.

  zoznam_produktov

 

3. Stiahnutie inštalačných súborov


3.1. Vytvorenie priečinkov pre uloženie súborov

DÔLEŽITÉ     

 • Predtým, ako pristúpite k samotnému sťahovaniu inštalačných súborov, vytvorte si pre každý program na disku Vášho počítača samostatné priečinky (zložky) napr. C:\Upgrade_JU, C:\Upgrade_Mzdy, ... .

  1a_priecinok
 • Nový priečinok vytvoríte nasledovným postupom: na disku počítača (Tento počítač - Lokálny disk napr. C, alebo v ďalšom podpriečinku) kliknite pravým tlačítkom myši a zvoľte Nový - Priečinok (Zložka). V okne pribudne priečinok s názvom "Nový priečinok".

  priecinok_a

  Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu priečinka premenujte Nový priečinok (složku) napr. na Upgrade_JU výberom funkcie Premenovať. premenovat

 • Ak budete sťahovať inštalačné súbory viacerých programov, vytvorte pre každý program samostaný priečinok.

   

3.2. Uloženie inštalačných súborov

 • Všetky inštalačné súbory k jednému programu uložte do toho istého priečinka. Zvoľte stiahnutie súboru kliknutím na príslušný odkaz, alebo kliknite pravým tlačítkom myši na "stiahnuť" a následne zvoľte "Uložiť cieľ ako".

  2a_priecinok
 • V prípade, že ste klikli na priamo na odkaz, Váš operačný systém ponúkne uloženie zvoleného súboru, resp. jeho spustenie. Súbor je potrebné uložiť na disk počítača, kliknite na tlačítko "Uložiť"

  ulozit
   
 • V otvorenom okne Uložiť ako nájdite Vami vytvorený priečinok na disku, otvorte ho (dvojklikom), aby v riadku Uložiť do bol zobrazený jeho názov, napr. Upgrade_JU. Samotné spustenie sťahovania súboru aktivujte kliknutím na tlačítko Uložiť.

  ulozit2
  stahovanie_install

   

 

4. Inštalácia programu

 • Vo Vami vytvorenom priečinku pribudnú stiahnuté inštalačné súbory. Samotnú inštaláciu novej verzie programu spustíte súborom distr.exe .

  download_postuppotvrdenie
 • Pri upozornení vydavateľ sa nedá overiť kliknite na Spustiť. 
  Ďalej pokračujte podľa pokynov inštalačného programu, až kým sa na monitore nezobrazí informácia "Program bol úspešne nainštalovaný".


  Najčastejšie chyby pri sťahovaní upgrade z internetu:

   

  1. Chybové hlásenie "KOD CHYBY 13 Nesprávny súbor s licenciou" - pri sťahovaní upgrade viacerých programov, alebo Základu systému nie sú súbory jednotlivých programov uložené do samostatných priečinkov. Nakopírované súbory každého programu MUSIA byť uložené v samostatnom priečinku, inak sa súbory jedného programu prepíšu súbormi iného programu.
  2. Chyba CRC - môže vzniknúť v prípade chybného stiahnutia súboru, v tomto prípade odporúčame inštalačné súbory stiahnuť znova.
  3. Ak používate špeciálny softvér na sťahovanie súborov z internetu (Download akcelerator a pod.), riaďte sa pokynmi výrobcu tohoto programu ako súbory správne sťahovať. Často sa stáva, že programy tohoto typu nestiahnu súbor rovnakého názvu opakovane, alebo ho stiahnu poškodený (Chyba CRC). V tomto prípade doporučujeme stiahnuť inštalačné súbory klasicky cez prehliadač www stránok (Internet Explorer, Netscape, Opera, ...).