FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

245
Ako pracovať v sekcii Otázky a odpovede

245 - Ako pracovať v sekcii Otázky a odpovede

Tagy: Všeobecné
Tagy:
Všeobecné
Dátum upravy: 12.01. 2011


Važení užívatelia MRP programov,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti náš blok Otázky a odpovede, ktorý sa nachádza na našich internetových stránkach www.mrp.sk. V tomto bloku nájdete veľa zaujímavých informácií a postupov, ktoré ušetria váš čas a zjednodušia prácu s MRP programami.

Na ilustráciu uvedieme príklad vyhľadania odpovede na otázku exportu súborov do Sociálnej poisťovne v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém). Skôr, ako si prečítate Manuál k programu stranu 73, alebo zavoláte na MRP zákaznícke centrum, môžete si na našej stránke nájsť rozpracovanú odpoveď v sekcii Otázky a odpovede.


V okne internetového prehliadača otvorte stránku www.mrp.sk. V hornom menu zvoľte položku Podpora a následne kliknite na Otázky a odpovede.

 

Zobrazí sa stránka, na ktorej je možné vyhľadávať požadovanú otázku podľa skupiny produktu, zadaného textu, alebo čísla otázky:


 1. Vyhľadanie otázky v STROME SKUPÍN PRODUKTOV


 2. Ak chcete otázku hľadať v určitej skupine produktov, zvoľte ju klinutím v strome produktov:
  Po výbere konkrétnej skupiny produktov (napr. Mzdy a personalistika - Vizuálne) sa na stránke zobrazí zoznam otázok zaradených do tejto skupiny. Pokiaľ je otázok viac, ako zobrazí 1. stránka, a na nenašli ste otázku, ktorú hľadáte, je možné listovať v zozname nájdených otázok kliknutím na ďalšiu stránku.

 3. Vyhľadanie otázky podľa TEXTU

  Ak chcete vyhľadať otázku podľa určitého textu (v našom prípade napr. "export výkazu"), zadáte požadovaný text do vyhľadávacieho poľa "Hľadaný text" a samotné vyhľadávanie spustíte stlačením tlačítka "Hľadať": Pre vyhľadávanie je možné zvoliť kľúčové slová podľa problému, ktorého sa hľadaná otázka týka, napr.: súvaha, príkazy na úhradu, odpisy, export, atď.
  Po spustení funkcie hľadania stránka zobrazí všetky otázky, ktoré obsahujú zadaný text pre vyhľadávanie.
  Výsledkom hľadania je zoznam otázok, z ktorého si môžete vybrať kliknutím zobrazenie odpovede konkrétnej otázky, v tomto prípade otázky č. 134.  Ak neexistuje žiadna otázka (príp. odpoveď), ktorá by obsahovala zadaný text, na stránke sa zobrazí text: "Žiadna otázka nebola nájdená." V takomto prípade zadajte pre hľadanie iný text.
 4.  

 5. Vyhľadanie otázky podľa ČÍSLA OTÁZKY


  Každá otázka a odpoveď je zaradená do zoznamu pod určitým poradovým číslom, podľa ktorého je možné tieto otázky aj vyhľadať. V prípade, že chcete vyhľadať otázku s určitým poradovým číslom (číslo otázky už vám je známe), zadáte toto číslo (napr. 134) do vyhľadávacieho poľa "Číslo otázky" a samotné vyhľadávanie spustíte stlačením tlačítka "Hľadať":


Vyhľadávanie podľa textu je možné kombinovať s vyhľadávaním v určitej skupine produktov. Kliknutím v strome produktov zvoľte konkrétnu skupinu (napr. Mzdy a personalistika - Vizuálne) a do poľa Text zadajte text pre vyhľadávanie a označte zaškrtnutím poľa "Hľadať iba vo zvolenej skupine".