FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

302
Uzávierka dát za obdobie v programe Výroba a Kalkulácie (Vizuálny systém).

302 - Uzávierka dát za obdobie v programe Výroba a Kalkulácie (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, Výroba
Tagy:
VIZUAL
Výroba
Dátum upravy: 18.12. 2008

! Upozornenie:

Funkcia nulovania údajov maže dáta a je nevratná!

 1. Pred použitím funkcie je potrebné urobiť zálohu dát.
  Cesta pre vytvorenie záložného súboru je prednastavená do priečinka DataZal, názov súboru tvorí: rok_mesiac_den_hodina_minuta_sekunda.phc.
  Funkciu zálohovania spustíte tlačítkom .


 2. Ak používate multiverziu programu, vytvorte kópiu firmy (v okne Firma - Definícia a voľba firmy), kde chcete dáta uzavrieť. Potom funkciu uzávierky dát aplikujte na kópii firmy (označenej novým rokom). Zostane Vám tak jednoduchý prístup k dátam z minulých rokov.


 3. Funkciu Uzávierka za obdobie spustíte v menu Firma.  Táto funkcia vynuluje dáta o výrobe z predchádzajúcich období, ktoré už nebudú potrebné pri práci v novom období - roku.
  Jedná sa o uzavreté výrobné zákazky, operatívne zákazky, plány z minulých období, uzavreté ponuky, historické výkony zamestnancov.

  Agendy na uzávierku - zaškrtnutím zvolíte agendy, ktorých dáta chcete nulovať. Nie je možné vybrať agendu Normy. Dáta v agende Normy nepodliehajú uzávierke dát.

  Rozsah dátumu na nulovanie - umožňuje zadať odobie, za ktoré budú dáta zvolených agiend zmazané. Je možné určiť rozsah konkrétnych dátumov, alebo zmazanie všetkých dát.

  Spustiť uzávierku dát - samotné nulovanie dát aktivujete tlačítkom . 4. Na fyzické odstránenie zmazaných dát je potrebné spustiť funkciu optimalizácie dát .