FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

491
Zavedenie preplatku / nedoplatku zdravotného poistného po ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia do mzdy

491 - Zavedenie preplatku / nedoplatku zdravotného poistného po ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia do mzdy

Tagy: VIZUAL, MZDY, TOP
Tagy:
VIZUAL
MZDY
TOP
Dátum upravy: 03.10. 2023

Ak vám prišlo zo zdravotnej poisťovne Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, preplatok alebo nedoplatok poistného za zamestnanca je možné zadať do preddefinovaných položiek Mzdového číselníka (preplatok / nedoplatok vzniká väčšinou po RZZP vykonanom poisťovňou, poisťovňa môže o zavedenie nedoplatku požiadať aj z iných dôvodov). Preddefinované položky sú: 217 - Preplatok poistného po RZZP a 705 - Nedoplatok zdravotného poistného (RZZP).
Ak sa jedná o preplatok, tak zadaním do polozky 217 sa hodnota napočíta  aj do čiastkového základu dane pre výpočet preddavkov na daň. Ak sa jedná o nedoplatok, tak zadaním do polozky 705 sa hodnota odpočíta  od čiastkového základu dane pre vypočet preddavkov na daň.
Do vymeriavacieho základu na sociálne ani zdravotné poistenie hodnota preplatku ani nedoplatku nevstupuje, preplatok sa do hrubej mzdy zamestnanca nezapočíta, do celkového úhrnu príjmov áno (pozor pri zaúčtuvaní miezd, ak účtujete celkový úhrn príjmov).
Vo vystavení mzdy zamestnanca kliknite na záložku Úplné údaje mzdy a pre Preplatok poistného použite položku číslo 217:

Položku dvojklikom otvorte, do okna vpíšte sumu, potvrďte stlačením OK a pokračujte vo výpočte mzdy.

Pre pridanie Nedoplatku zdravotného poistného kliknite vo vystavení mzdy zamestnanca na záložku Úplné údaje mzdy a dvojklikom otvorte a zmeňte hodnotu položky č. 705 - Nedoplatok zdravotného poistného (RZZP). Túto položku môžete použit aj pri inom nedoplatku zdravotného poistného (napríklad z dôvodu nesprávneho uplatnenia odpočítateľnej položky, ak vás o to poisťovňa požiada):

V prípade, že vyplácate preplatok poistného zamestnancovi, ktorý má ukončený pracovný pomer, v pracovnom pomere zamestnanca v časti Mzdové údaje - Druh mzdy výpočet mzdy vypnite Nezdaniteľné minimum (okrem prípadov, ak tento zamestnanec nemá iný príjem).