FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

425
Zaúčtovanie odpisov do Podvojného účtovníctva (Vizuálny systém)

425 - Zaúčtovanie odpisov do Podvojného účtovníctva (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 15.07. 2011

Predtým než chcete exportovať odpisy je potrebné si nastaviť:

1. Program - Nastavenie - Triedy zaúčtovania - pri každej triede, ktorá je použítá v majetku je potrebné nastaviť predkontáciu tak ako sa má zaúčtovať do Účtovného denníka.
napr. postavíte sa na triedu napr. Stavby - stlačíte Opraviť a zadáte príslušné účty MD a D
Zaradený majetok musí mať uvedenú triedu zaúčtovania priamo v samotnej karte predmetu.

2. Program - Nastavenie - MRP - nastavíte si cestu kde sa exportovaný súbor uloží. Cestu si meníte cez tlačítko Prechádzať.

3. V paneli agiend vyberieme Zaúčtovanie odpisov - stlačíme tlačítko Funkcie a zadáme Obdobie za ktoré sa majú odpisy vyexportovať a potvrdíte tlačítkom OK.

4. Následne v tlačítku Funkcie vyberiete ponuku - Export dát z odpisov. Touto funkciou sa na obrazovke zobrazia odpisy a zároveň sa uložia na vopred nastavené miesto na disku (Nastavenie - Program - MRP).

5. Po vyexportovaní odpisov si otvoríme Podvojné účtovníctvo, Účtovný denník - Funkcie - Zaúčtovanie majetku.

6. Skontrolujete si za aké obdobie importujete údaje a z akej cesty (potrebné pre načítanie).

7. Po stlačení OK, sa zaúčtujú odpisy majetku, ktoré ste vyexportovali.