FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

237
Zadávanie typov DPH do 30.9.2007 (Vizuálny systém)

237 - Zadávanie typov DPH do 30.9.2007 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 30.10. 2007

Pre správny výpočet DPH je potrebné do každého dokladu zaevidovaného cez účtovný/peňažný denník, resp. do každej zaevidovanej/vystavenej faktúry, ostatnej pohľadávky/ostatného záväzku zadať príslušný typ DPH. Na základe zadaných typov DPH program do jednotlivých riadkov Priznania DPH načíta hodnoty - viď obrázok.


Legenda:

1)

  • ΣX = hodnota DPH z dokladov s typom DPH 40 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 46 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 49 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 52 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 43


  • ΣY = hodnota DPH z dokladov s typom DPH 42 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 48 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 51 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 54 + hodnota DPH z dokladov s typom DPH 45


  • v riadku 18 priznania DPH môže vzniknúť zaokrúhľovací rozdiel (oproti riadkom 14, 15, 16, 17), pretože sú sčítané hodnoty DPH príslušných typov a až potom sú zaokrúhlené, hodnoty DPH v ostatných riadkoch sú tiež zaokrúhlené

Skontrolovať jednotlivé riadky priznania k DPH si môžete vo výstupnej zostave Záznamná povinnosť (Účtovný/Peňažný denník - Výstupy). Tu nájdete podrobný rozpis dokladov DPH, rozdelený podľa toho, ako vstupujú do jednotlivých riadkov priznania DPH.