FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

494
Výkon práce v zahraničí, nadefinovanie minimálnej zahraničnej mzdy (Vizuálny systém)

494 - Výkon práce v zahraničí, nadefinovanie minimálnej zahraničnej mzdy (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 14.11. 2019

Verzia pre tlač

Pre nadefinovanie danej situácie je potrebné vytvoriť tri položky v Mzdovom číselníku a dodefinovať pracovný pomer:

1. Vytvorenie dochádzkovej položky:
V menu programu vyberte Číselníky ->Mzdový číselník -> Práca z mzdovým číselníkom -> záložka Dochádzkové položky

Pridajte novú položku stlačením Insert alebo Agenda -> Pridať, položku nastavte a stlačte OK.Túto položku je nutné započítať do výpočtu dovolenkového priemeru: Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky pre výpočet dov. priemeru.


2. Vytvorenie položky sadzby a priemery:
Prepnite sa v číselníku na záložku Sadzby a priemery.

Pridajte novú položku stlačením Insert alebo Agenda -> Pridať, zadajte názov položky, ostatné program nastaví automaticky a stlačte OK.

3. Vytvorenie položky Príplatky pred zdanením:
Prepnite sa v číselníku na záložku Príplatky pred zdanením

Pridajte novú položku stlačením Insert alebo Agenda -> Pridať.

Zadajte podtyp položky „vzorec“, prekliknite na „Definícia vzorca“, prepnite vyhodnotenie vzorca na „vzorec vyhodnotiť pre zvolených zamestnancov“ (ak požadujete vzorec vyhodnocovať len niektorým zamestnancom), kliknite na „Vzorec“.

Vzorec je nasledovný:
begin
  Vysledok := HodnotaPolozky(16) * HodnotaPolozky(108)
end.
Vysvetlenie: Položka č. 16 je položka hodín práce v Nemecku a položka č. 108 je položka Sadzby a priemery.
Príklad: Zamestnanec odpracoval 50 hodín v Nemecku a 110 hodín na Slovensku. Tento vzorec vypočíta 50 * 8,5 € = 425,00 €.

Vzorec skontrolujte: Vzorec -> Kontrola syntaxe (Ctrl + F9). Ak program vyhlási chybu, tak je vzorec chybný. Ak je všetko v poriadku a vzorec neobsahuje chyby tak ukončíme editáciu vzorca cez Vzorec -> Zatvoriť.

Novú položku zatvorte stlačením tlačidla OK a potvrdením o započítaní do vymeriavacích základov poistných.

4. Definícia v pracovnom pomere zamestnanca:
Prejdite do agendy pracovných pomerov cez Personalistika -> Zoznam pracovných pomerov a otvorte daný pracovný pomer.

Teraz pridajte novú sadzbu pre Nemecko. Cez tlačítko opraviť nastavte platnosť danej hodnoty. Ak žiadnu platnosť nemáme stlačíme tlačítko Pridať a vyplníme hodnoty, stlačíme Uložiť a OK.

Po vyplnení údajov je potrebné nastaviť výpočtovú položku ktorú sme definovali vzorcom nasledovne.

Otvorte položku MZDA NEMECKO, kde nastavte Platnosť a zaškrtnite Vyhodnotiť vzorec, následne uložte a stlačte OK.

Pracovný pomer je potrebné po týchto zmenách uložiť.

5. Výpočet mzdy
V mzde je potrebné zadať počet hodín práce v Nemecku.

Dvojkliknutím alebo stlačením Enter na položku Práca v Nemecku – Hodiny zadajte počet hodín.

Vypočítajte Mzdu.