FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

62
Problém so stránkovaním pri tlačiarňach HP LJ 1000

62 - Problém so stránkovaním pri tlačiarňach HP LJ 1000

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 13.06. 2006

V poslednej dobe sa na nás začali obracať niektorí majitelia tlačiarní HP LJ 1000 s problémom zlého stránkovania týchto tlačiarní. Problém sa prejavuje pri viacstránkovej tlači napríklad tak, že tlačiareň neodstránkuje jednotlivé stránky (listy papiera) ale ich tlačí jednu na druhú. Zistili sme, že je to pravdepodobne problém ovládača tejto tlačiarne, ktorý je potrebné vymeniť.

Priamo z www stránok výrobcu tlačiarne si môžete stiahnuť aktuálny ovládač k tejto tlačiarni:
http://www.hp.com/cposupport/swindexes/hplaserjet45675_swsk.html (slovenský)
http://www.hp.com/cposupport/swindexes/hplaserjet45675_swcz.html (český)

Upozornenie:
Pred samotnou inštaláciou nového ovládača nezabudnite odinštalovať všetky komponenty pôvodného ovládača!
Po nainštalovaní novej verzie ešte spustite MSCONFIG a zo záložky po spustení odstráňte FWDL.EXE (viď. http://forums.itrc.hp.com/cm/QuestionAnswer/1,,0x4cb7d5fab40ed6118ff40090279cd0f9,00.html).