FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

124
Problém so spustením programu pod Windows XP/2000 (nastavenie prístupových práv). Pri pokuse o spustenie programu sa zobrazí chybové hlásenie: "Chyba pri vytváraní privátneho adresára" a program sa nespustí.

124 - Problém so spustením programu pod Windows XP/2000 (nastavenie prístupových práv). Pri pokuse o spustenie programu sa zobrazí chybové hlásenie: "Chyba pri vytváraní privátneho adresára" a program sa nespustí.

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 07.06. 2007


 1. Pre činnosť programu je potrebné mať nainštalovanú databázovú knižnicu BDE (BORLAND DATABASE ENGINE) - je potrebné mať nainštalovaný ZÁKLAD VIZUÁLNEHO SYSTÉMU. 2. Nastavenie BDE

 1. Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE. Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows., pri sieťovej verzii na všetkých staniciach.


 2. Nastavte BDE podľa postupu v otázke Doporučené nastavenie BDE.


 3. Zmažte celý adresár TMP v C:\MrpWin\JedUc\TMP (resp. C:\MrpWin\PodUc\TMP, C:\MrpWin\Faktury\TMP, C:\MrpWin\Sklad\TMP, C:\MrpWin\MP\TMP,...).


 4. Spustite program a uistite sa, že je problém odstránený. 1. Príčinou môže byť aj nesprávna konfigurácia BDE. Postupujte nasledovne:

 1. V Ovládacích paneloch (Štart -> Nastavenie -> Ovládací panel) nájdite a spustite BDE Administrátor. Vo Windows XP je potrebné na vyhľadanie BDE Administrátora v Ovládacom paneli zvoliť Ďalšie možnosti ovládacieho panela.


 2. Prepnite sa do záložky (karty) Configuration.


 3. Vyberte postupne vetvu Configuration -> Drivers -> Native -> Paradox


 4. V pravej časti okna - Definition - skontrolujte hodnotu položky NET DIR. Táto položka by mala obsahovať cestu k existujúcemu priečinku. Obvykle je nastavená na koreňový priečinok prvého disku. V prípade, že položka obsahuje neexistujúcu cestu upravte ju (viď obrázok).


 5. Ak by problém pretrvával aj naďalej, nainštalujte program napr. do C:\MrpWin\JedUc (resp. C:\MrpWin\PodUcU, C:\MrpWin\Faktury, C:\MrpWin\Sklad, C:\WINMRP\MP,...) a každému užívateľovi nastavte úplné prístupové práva do tohto adresára.
 6. V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits?" potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE aplications must be restarted..." tlačítkom OK a ukončíte BDE Administrator.


 7. Spustite program a uistite sa, že je problém odstránený.