FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

446
Pridanie miešaných nápojov.(Reštaurácia - vizuálny systém)

446 - Pridanie miešaných nápojov.(Reštaurácia - vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 06.09. 2013


Ako príklad si uvedieme pridanie koktailu "Koktail Fruit". Koktail se skladá z týchto položiek:
smotana 40 ml
pomarančový džús 20 ml
ananásový džús 20 ml
malinový sirup 20 ml

Sklad

Najskôr musíme v Sklade zadať skladové karty jednotlivých položiek miešaného nápoja:

Reštaurácia

 1. V Nastavení na záložke Program v okne"MRP Účtovníctvo (Sklad)" zvolíme "Komunikovať s programom MRP Účtovníctvo (Sklad)" zadáme cestu k dátam. Nastavenie potvrdíme.
  Na obrázku je uvedený príklad cesty v prípade nesieťovej verzie skladu, ktorá je inštalovaná na rovnakom počítači ako Reštaurácia. V prípade, že nemáte sieťovú verziu Skladu, tak nie je možné mať súčastne spustenú Reštauráciu a Sklad.
 2. V menu Ostatné - Suroviny
  • zadáme Funkcie - Účtovníctvo(sklad) - Načítanie nových položiek zo skladu(zo súboru)
  • Zobrazí sa okno Import skladových kariet.
   Nastavíme si, ktoré skladové karty potrebujeme naimportovať medzi suroviny a potvrďte OK.
  • Medzi načítanými položkami sa objavia aj nami zadané - smotana, džúsy a sirup.
  • Dvojklikom na položku "Smotana 200ml" vyvoláme okno [Suroviny] - Oprava.
   V ňom v okne Surovina zadáme mernú jednotku (MJ) - napr. ml. Určuje v akých jednotkách budeme s touto surovinou pracovať v programe Reštaurácia, napr. v Receptoch.
   V okne Sklad zadáme "Koeficient MJ" - zadáme 200. Znamená to, že jeden kus skladovej položky (ktorý má 200ml) obsahuje 200 merných jednotiek zadaných v okne Surovina.
  • Dvojklikom na položku "Pomarančový džús 1l" vyvoláme okno [Suroviny] - Oprava.
   V ňom v okne Surovina zadáme mernú jednotku (MJ) - napr. l. Určuje v akých jednotkách budeme s touto surovinou pracovať v programe Reštaurácia, napr. v Receptoch.
   V okne Sklad zadáme "Koeficient MJ" - zadáme 1. Znamená to, že jeden kus skladovej položky (ktorý má 1 liter) obsahuje 1 mernú jednotku zadanú v okne Surovina.
  • postup opakujeme aj pre ananásový džús
  • postup opakujeme aj pre sirup, len musíme zadať iný koeficient
  • Okno [Suroviny] ukončíme tlačítkom Zatvoriť.
 3. V menu Ostatné - Recepty
  • Zvolíme pridať (tlačítko +), zobrazí sa okno [Recepty] Pridanie receptu.
  • Zadáme názov - napr. Koktail Fruit
  • Klikneme do tabuľky Suroviny a potom na tlačítko +. Zobrazí sa okno [Recepty,Pridanie receptu] Suroviny.
  • Vyberieme potrebné suroviny (smotanu, džúsy, sirup) a zvolíme Prevziať, program sa nás opýta na počet merných jednotiek do receptúry. Pretože máme označených viac položiek, zadáme 1 (s tým, že správne merné jednotky do receptúry zadáme ďalej).
  • Sme spät v okne [Recepty] Pridanie receptu. Teraz nastavíme správny počet merných jednotiek. Po dvojkliku na jednotlivé položky (suroviny) sa zobrazí okno pre zadanie merných jednotiek. Pre smotanu zadáme 40 (40ml), pre džúsy a sirup zadáme 0,02 (0,02l=20ml). Po zmenách bude okno vypadať takto:
  • Potvrdíme OK.
  • Okno [Recepty], ukončíme tlačítkom Zatvoriť.
 4. Menu Ponuka - Ponuka
  • Klikneme na tlačítko + a v okne Pridanie ponuky do kolónky Popis uvedieme názov skupiny, napr. Koktaily.
  • Zrušíme fajku vo voľbe Editácia v tabuľke.
  • Označíme voľbu Aktívna ponuka.
  • Tlačítkom + vyvoláme okno [Ponuka, Pridanie ponuky] Pridanie položky.
  • Napravo od položky Názov je tlačítko (na obrázku označené červenou šípkou),

   klikneme na neho a zobrazí sa zoznam receptov, zvolíme "Koktail Fruit" a klikneme na tlačítko Prevziať.
  • Potom zadáme MJ (ks) a na pod-záložke Cena zadáme predajné ceny.
  • Potvrdíme OK, následne zase OK a nakoniec tlačítko Zatvoriť.
 5. Prejdeme do Pokladne (menu Predaj-Pokladňa), kde už môžeme predať koktail Fruit.
 6. Na záložke Prehľad predaja zvolíme tlačítko Funkcie - Export predajných údajov do súboru.
 7. Teraz je tento predaj zaznamenaný aj v pohyboch v Sklade.
  Pozn.: Pokiaľ nemáme sieťovú verziu Skladu, potom pred spustením Skladu musíme ukončiť Reštauráciu.