FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

447
Pridanie čapovaných (príp.rozlievaných) nápojov. (Reštaurácia - vizuálny systém)

447 - Pridanie čapovaných (príp.rozlievaných) nápojov. (Reštaurácia - vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 06.09. 2013


Ako príklad si na sklad príjmeme Kofolu v 50 litrovom KEGu a potom si Reštauráciu nastavíme tak, aby sme mohli predávať Kofolu 0,5l.

Sklad

Zadáme skladovú kartu, ktorú si nazveme napr. "Kofola 50 litrov KEG".

Reštaurácia

 1. V Nastavení na záložke Program v okne "MRP Účtovníctvo(Sklad)" zvolíme "Komunikovať s programom MRP Účtovníctvo (Sklad)" zadáme cestu k dátam. Nastavenie potvrdíme.
  Na obrázku je uvedený príklad cesty v prípade nesieťovej verzie skladu, ktorá je inštalovaná na rovnakom počítači ako Reštaurácia. V prípade, že nemáte sieťovú verziu Skladu, potom nieje možné mať súčastne spustenú Reštauráciu aj Sklad.
 2. Menu Ponuka - Ponuka
  • Kliknite na tlačítko + a v okne Pridanie ponuky do kolónky Popis uveďte názov skupiny, napr. Nápoje.
  • Zrušte fajku vo voľbe Editácia v tabuľke
  • Tlačítkom + vyvoláte okno [Ponuka, Pridanie ponuky] Pridanie položky
   • Zadáte Názov - Kofola 0,5l
   • Potom zadáte MJ (v riadku pod názvom) - 0,5l
   • a na pod-záložke Podrobnosti zadáte predajné ceny
   • a vyplníte údaje v okne Sklad - zadáte číslo skladovej karty (pod ktorou je v Sklade"Kofola 50 litrov KEG"), mernú jednotku (napr. 50l) a koeficient prepočtu medzi mernou jednotkou tovaru na sklade (1 kus 50-litrového KEGu) a medzi mernou jednotkou v Reštaurácii (0,5 litru).
    Viď obrázok:
  • Potvrdíte OK, následne zas OK a nakoniec tlačítko Zatvoriť.
 3. Prejdete do Pokladne (menu Predaj-Pokladňa), kde predáte Kofolu 0,5l.
 4. Na záložke Prehľad predaja zvolíte tlačítko Funkcie - Export predajných údajov do súboru
 5. Teraz je tento predaj zaznamenaný aj v pohyboch v Sklade.
  Pozn.: Pokiaľ nemáte sieťovú verziu Skladu, potom pred spustením Skladu musíte ukončiť Reštauráciu.