FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

97
Pri štarte základu systému resp. účtovnej alebo mzdovej aplikácie sa vypisuje hlásenie: " is linked to the missing export OLEAUT32.DLL:VarNot" (Vizuálny systém)

97 - Pri štarte základu systému resp. účtovnej alebo mzdovej aplikácie sa vypisuje hlásenie: " is linked to the missing export OLEAUT32.DLL:VarNot" (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 19.02. 2014

Toto hlásenie sa vyskytuje len v operačných systémoch MS Windows 9x, na ktorých nebol prevedený upgrade knižníc pre podporu DCOM, viď. odkazy na internete napr. na stránkach Embarcadero Developer Support: http://edn.embarcadero.com/article/28841 Pre jeho odstránenie postačuje nainštalovať VBRUN60SP5.EXE, ktorý je možné nájsť na stránkach spoločnosti Microsoft. Tento service pack je zahrnutý do inštalácie aktualizovanej verzie vizuálneho základu systému.