FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

475
Prevod dát - z MS DOS verzie v programe Evidencia majetku

475 - Prevod dát - z MS DOS verzie v programe Evidencia majetku

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 23.09. 2015

Postup pri prevode (importe) údajov z univerzálnej(ms-dos) verzie programu Evidencia majetku do vizuálnej(windows) verzie pozostáva z nasledovných krokov:

1. Na stavovej lište kliknite na Údržba dát - Údržba

2. Kliknite na Prevod dát a následne na Z MS DOS verzie 2,74....5.x

3. Vyberte adresár v ktorom sú umiestnené údaje MS-DOS verzie programu Evidencia majetku. 
Pri výbere je potrebné zadať adresár príslušnej firmy. Ak napr. importujete údaje firmy číslo 1, cieľová cesta adresára je C:\MRP\EM\FIR1.

4. Po stlačení OK sa Vám zobrazí otázka: 

Po potvrdení Áno, chvíľu počkáte a následne si môžete skontrolovať dáta, ktoré sa Vám previedli z MS DOS verzie.