FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

500
Prenos splácanej exekúcie pred zavedením modulu exekúcií v programe Mzdy a personalistika

500 - Prenos splácanej exekúcie pred zavedením modulu exekúcií v programe Mzdy a personalistika

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.09. 2017

Exekúcie sa pred zavedením modulu pre výpočet exekúcií počítali ručne a hodnota sa vkladala do uživateľom definovanej položky v skupine zrážky pred zdanením (bývalé položky 1600-1699). Pre použitie modulu exekúcií pre exekúciu, ktorú ste už takto začali splácať je potrebné postupovať nasledovne:

  1. ak ste výšku zrážky nezadávali pri každom výpočte mzdy cez úplné údaje mzdy, ale mali ste vytvorený vzorec, prípadne ste mali v pracovnom pomere nastavenú pevnú výšku zrážky, je potrebné ukončiť obdobie platnosti tohto záznamu. V pracovnom pomere v časti Príplatky, zrážky, odčítateľné položky dvojklikom otvorte položku exekúcie, stlačte Opraviť, vyplňte Platnosť do a stlačte Uložiť. Ak ste nemali vytvorený vzorec alebo ste nepoužívali pevnú sumu, tento krok môžete preskočiť.

  1. Je potrebné zistiť sumu, ktorá už bola splatená, túto sumu si môžete zistiť napríklad v mzdovom liste zamestnanca, kde je v pravom stĺpci ročný súčet položky, ak sa exekúcia zrážala aj predchádzajúci rok, sumy z mzdových listov zamestnanca za oba roky sčítajte.

  1. Pridajte novú exekúciu v programe (Menu - Personalistika - Evidencia exekúcií, popis evidencie exekúcií si môžete pozrieť v programe Mzdy stlačením klávesy F1), do políčka Už splatené mimo programu vložte súčet uhradených čiastok exekúcie zo mzdového listu. Do políčka dátum doručenia príkazu vyplňte skutočný dátum, kedy vám bol doručený Exekučný príkaz. Do políčka Dátum vykonania exekúcie vyplňte skutočný dátum, kedy vám bol doručený príkaz na vykonanie exekúcie (príkazy nemuseli byť doručené v rovnaký dátum).

  1. Pokračujte výpočtom mzdy zamestnanca v aktuálnom období. Výpočet exekúcie, jej evidencia a úhrada sa nebude po vykonaní týchto krokov líšiť od evidencie novej exekúcie, návody, výpočet a popis si môžete pozrieť v programe Mzdy stlačením klávesy F1