FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

502
Prechod z platcu DPH na neplatcu DPH v sklade. (Vizuálny systém)

502 - Prechod z platcu DPH na neplatcu DPH v sklade. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 02.10. 2017

Modul Sklad - Prechod z platcu DPH na neplatcu DPH

1. Doporčujeme urobiť zálohu dát, cez údržba dát - zálohovanie dát do súboru.

2. V sklade vykonajte ročný prevod, aby sa vymazali už existujúce skladové pohyby. (Postup ako sa robí ročný prevod nájdete tu....)

3. V nastaveniach na záložke program vypnite voľbu Platca DPH a potvrďte OK.

4. V skladových kartách kliknite na Funkcie(stĺpec na pravej strane) a vyberte Hromadná zmena v skladových kartách.

5. Skontrolujte alebo zadajte správny rozsah kariet od - do. Kliknite na záložku Prepočet, zaškrtnite voľbu Meniť sadzbu na karte.

    5.1) Ak chcete ponechať počiatočné ceny a len zmeniť sadzbu na kartách postupujte nasledovne:      
          - Do poľa stará sadzba zadajte 20 a pole Nová sadzba nechajte prázdne.

    5.2) Ak chcete ponížiť počiatočné ceny a aj zmeniť sadzbu na kartách postupujte nasledovne:
         - Do poľa stará sadzba zadajte 20 a pole Nová sadzba nechajte prázdne a zaškrtnite možnosť Upraviť počiatočné ceny.        

6. Ak chcete ponechať aktuálne predajné ceny s DPH zaškrtnite voľby Cenu 1 s DPH až Cenu 5 s DPH.

7. Kliknite na tlačítko OK a spustí sa hromadný prepočet.

8. V prípade, že potrebujete odstrániť aj 10% sadzbu a karty je možné číselne vyfiltrovať od - do je potrebné opakovať body 4 až 7.
    - Ak karty nie je možné označiť číselne, alebo pomocou rozšíreného výberu je potrebné odstrániť zníženú sadzbu manuálne na skladovej karte. 

9. Po prepočte skontrolujte či sú údaje o sadzbe DPH na kartách zapísane správne a či sú ceny v poriadku prepočítané.