FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

461
Postup definovania kódov z colného sadzobníka v skladových kartách

461 - Postup definovania kódov z colného sadzobníka v skladových kartách

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
FAKTURACIA
Dátum upravy: 12.06. 2014

Verzia pre tlač

V prípade, že nepotrebujete evidovať skladové hospodárstvo (alebo používate na evidenciu skladu iný softvér) a vzhľadom ku kontrolnému výkazu potrebujete načítať položky z colného sadzobníka, je potrebné mať zakúpenú licenciu s modulom SKLAD. Z modulu sklad použijete iba zoznam skladových kariet ako vstupný číselník pre fakturáciu.

Kliknutím na tlačítko Nastavenie/Sklad je potrebné cez Parametre vybrať Hlásenie pre Štatistický úrad.

Následne zaškrtnite políčko Zadávať údaje pre INTRASTAT.

Po hore uvedených nastaveniach pribudlo v skladovej karte okno Intrastat.  Kliknutím na okno Intrastat sa rozšíri ponuka o možnosť výberu jednotlivých kódov na konkrétnej skladovej karte s názvom Colný sadzobník. Je dôležité nadefinovať aj správny Typ položiek v skladovej karte, nebudete to musieť definovať priamo vo faktúre.

Do kontrolného výkazu načítate číselný kód, ktorý vyberiete z colného sadzobníka. V module sklad je potrebné hore uvedeným spôsobom nadefinovať jednotlivé karty (aj v prípade, že nepotrebujete evidovať skladovú evidenciu), ktoré budete ťahať priamo vo faktúrach cez pole text. Klávesovou skratkou Ctrl+S vyvoláte ponuku Skladové karty a vyberiete požadované.