FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

471
Podmienky zadávania FV v Podvojnom a Jednoduchom účtovníctve pre priznanie systému MOSS

471 - Podmienky zadávania FV v Podvojnom a Jednoduchom účtovníctve pre priznanie systému MOSS

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 10.07. 2015

Verzia pre tlač

1. V menu Nastavenie/Program je potrebné zaškrtnúť políčko Platca DPH – systém MOSS.

2. Pridaním faktúry program ponúkne možnosť výberu/označenia režimu DPH: doklad v systéme MOSS.

- vyberiete členský štát EU
- taktiež je nutné nastaviť pre zvolený režim MOSS samostatný číselný rad


          ( v samotnej faktúre sa zobrazuje v akom režime pracujete napr.: režim DPH: MOSS / príslušný štát )

 

Zoznam vystavených faktúr v systéme MOSS je možné vidieť v zostave:

( Výstupy / Zoznam faktúr / 001 Zoznam faktúr / Ukážka / Režim DPH dokladu: vyberiete MOSS )

3. V agende DPH pridáte výkaz klávesou Ins a z rozbaľovacieho  zoznamu vyberiete Typ výkazu: Výkaz MOSS

Priamo vo výkaze:

  • Načítate dáta cez tlačítko Načítať dátado výkazu vstupujú faktúry podľa dátumu Daňovej povinnosti
  • Vyexportujete dáta v XML formáte


( exportované budú posledné sumárne riadky, ktoré budú zobrazené na portáli FS pri podaní daného výkazu - po načítaní XML )

DOPORUČUJEME:
Po načítaní výkazu MOSS na portál FS je nutné spustiť prepočet DPH ( tlačítkom Prepočet, alebo zmenou v položke, stlačením klávesy Enter a pod. ).