FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

200
Po nainštalovaní aplikácie a jej spustení sa zobrazí chybové hlásenie "Poškodená hlavička súboru" a aplikácia sa ukončí.

200 - Po nainštalovaní aplikácie a jej spustení sa zobrazí chybové hlásenie "Poškodená hlavička súboru" a aplikácia sa ukončí.

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 16.04. 2009

Aplikácia sa inštaluje spustením inštalačného programu setup.exe. Pri inštalovaní inštalačný program potrebuje poznať licenčné údaje (ako sú sériové číslo aplikácie, verzia aplikácie, názov majiteľa licencie a pod.) ktoré sú obvykle uložené v súbore install.txi. Ak tento súbor nie je prítomný, inštalačný program zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné uvedené údaje zadať a tak pokračovať v inštalácii. Ak je aplikácia inštalovaná z CD nosiča, inštalačný súbor je uložený na CD a súbor s licenčnými údajmi je uložený na diskete. Ak sa po nainštalovaní aplikácie a jej spustení zobrazí chybové hlásenie "Poškodená hlavička súboru", znamená to, že inštalačný program mal pri inštalácií k dispozícií nesprávne licenčné údaje. Najčastejšou príčinou je zámena diskety obsahujúcej licenčné údaje. Stáva sa to v prípade, že zákazník vlastní niekoľko verzií aplikácie na niekoľkých CD. Ďalšími príčinami môžu byť chybne natypované údaje do dialógového okna určeného pre zadanie licenčných údajov, alebo nesprávne zvolený súbor install.txi pri jeho manuálnom vyhľadaní. Pri inštalácií aktualizovanej verzie získanej z predplatenej služby Upgrade cez internet je potrebné stiahnuť inštalačný súbor setup.exe a tiež súbor install.txi do jedného priečinka. Ak sa chybové hlásenie zobrazí v takomto prípade, ide taktiež o zámenu súboru s inštalačnými údajmi. Pri inštalácií z CD a diskety je riešením vyhľadať správnu disketu, t.j. tú, ktorá bola s CD dodaná. Pri inštalácií z internetu je potrebné uložiť súbor setup.exe aj súbor instal.txi do prázdneho priečinka (súbory každého programu do samostatného priečinka) a spustiť inštaláciu súborom setup.exe. Ak sa problém nepodarí odstrániť ani po opakovanej inštalácií, kontaktujte obchodné oddelenie našej spoločnosti so žiadosťou o zaslanie nového CD nosiča a diskety s licenčnými údajmi.