FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

572
Oneskorený zápis dokladov a prázdne položky pri sieťovej verzii vo windows 7

572 - Oneskorený zápis dokladov a prázdne položky pri sieťovej verzii vo windows 7

Tagy: VIZUAL, UCTO
Tagy:
VIZUAL
UCTO
Dátum upravy: 23.07. 2020

Pokiaľ v sieťovej verzii spustenej vo Windows 7 dochádza k tomu, že niektoré položky v programe sú prázdne (napr. prázdny dátum), môže to byť spôsobené tým, že dáta sú do sieťového umiestnenia zapisované s opozdením.

V tomto prípade je riešením nastavenie klienta protokolu SMB tak, aby sa nepoužívala vyrovnávacia pamäť (cache).

Postup sa prevádza na počítači, na ktorom sa vyskytujú problémy.

K prevedeniu tohto návodu je potrebné mať prístup k účtu správca.

  1. Spustite súbor na vypnutie vyrovnávacej pamäti a potvrďte, že dáta chcete importovať do registrov.
  2. Reštartujte operačný systém.