FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

465
Inventúra v sklade (Vizuálny systém)

465 - Inventúra v sklade (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 26.05. 2021

Cieľom funkcie Evidencia inventúr (Sklad >> Karty >> Funkcie >> Evidencia inventúr) je porovnanie resp. odstránenie prípadného rozdielu medzi evidenciou skladových zásob a skutočnosťou k určitému dátumu. 

Pred začatím inventúry doporučujeme urobiť zálohu dát a spustiť v skladových kartách kliknutím na Funkcie nasledovné voľby:

Prepočet počtu MJ v skladových kartách podľa pohybov v sklade
Prepočet skladových cien v kartách podľa pohybov v sklade

1. Vytvorenie inventúrneho záznamu

V Skladových kartách cez Funkcie >> Evidencia inventúr pridajte zápis (kliknutím na +) s dátumom inventúry a potvrďte OK.

2. Vpísanie skutočnosti do inventúrneho záznamu

Do stĺpca Inventúra sa vpíše zistená skutočnosť.

3. Uzatvorenie inventúrneho záznamu a vytvorenie inventúrnych pohybov

      3.1. Aktualizácia stavov 
             Otvorte Inventúrny záznam (Skladové karty - Funkcie >> Evidencia inventúr >>2x klik na záznam), tlačítko Funkcie >> Aktuálny stav.

    3.2. Uzavretie inventúrneho záznamu
           V Inventúrnych záznamoch uzavriete inventúrny záznam cez Funkcie a tlačítko Uzatvoriť.

4. Vytvorenie inventúrnych pohybov

     4.1. V Inventúrnych záznamoch cez tlačítko Funkcie kliknite na Doplň stavy (vytvorenie výdaju/príjmu). 

     4.2. Vyberte prefix číselnej rady pod akým sa má inventúrny výdaj pridať a potvrďte OK.

    4.3. Zobrazí sa výsledok inventúry s číslom výdajky inventúrneho pohybu.

5. Tlač inventúry

Inventúru je možné vytlačiť v Skladových kartách >> Funkcie >> Evidencia Inventúr >> Výstupy

Poznámka: Inventúru je možné vytlačiť aj v Skladových kartách >> Výstupy >> Inventúra