FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

149
Doporučené nastavenie BDE

149 - Doporučené nastavenie BDE

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 18.02. 2022

Nasledujúci text popisuje doporučené nastavenie databázovej knižnice BDE pre správne fungovanie vizuálnych účtovných aplikácii MRP. Väčšinou však postačuje reinštalácia Základu vizuálneho systému.

Postup pri nastavení BDE:
1. Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE. Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows., pri sieťovej verzii na všetkých staniciach. 
2. V Ovládacích paneloch (Štart -> Ovládací panel) nájdite a spustite BDE Administrátor. Vo Windows 7/8 je potrebné na vyhľadanie BDE Administrátora prepnúť voľbu zobraziť podľa:(nachádza sa vpravo hore) na malé ikony.
BDE administrátor pod Windows Vista nájdete cez Program Files -> Common Files -> Borland Shared -> BDE -> BDEADMIN.EXE. 
3. Skontrolujte, prípadne nastavte, hodnoty podľa nasledujúcich obrázkov. Položka NET DIR by mala obsahovať cestu k existujúcemu priečinku. Obvykle je nastavená na koreňový priečinok prvého disku. V danom priečinku musí mať užívateľ plné práva (zápis, mazanie). V prípade, že položka obsahuje neexistujúcu cestu upravte ju.

4. V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits?" potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE aplications must be restarted..." tlačítkom OK a ukončíte BDE Administrator.
5. Ukončite BDE Administator.
6. Spustite program a uistite sa, že je problém odstránený. BDE je na každom počítači v sieti (ak ide o sieťovú verziu) a preto je potrebné skontrolovať toto nastavenie na každom počítači, ktorý pracuje s daným programom.