FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

433
Definícia účtu pre daň zo závislej činnosti (Vizuálny systém)

433 - Definícia účtu pre daň zo závislej činnosti (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 03.01. 2012

Untitled Document Otázka: Od 1.1.2012 každý daňový subjekt uhrádza svoje daňové povinnosti v prospech svojho jedinečného účtu vedeného u správcu dane pre príslušný druh dane. Ako nadefinovať tento účet a príslušný variabilný symbol v aplikácii Mzdy a personalistika?

Odpoveď:

Postupujte nasledovne:

1. V menu aplikácie vyberte Nastavenie -> Identifikčné údaje.


2. V paneli na ľavej strane vyberte Bankové účty daň. úradu.


3. Do políčka určeného pre bankový účet vložte predčíslie určujúce daň zo závislej činnosti (500259) a osobné číslo účtu, ktoré vám pridelil správca dane. Predčíslie a číslo účtu oddeľte pomlčkou.
Ak je napr. vaše základné číslo účtu 8022505110, do políčka pre bankový účet vložte číslo 500259-8022505110. Do políčka určeného pre kód banky uveďte kód Štátnej pokladnice 8180.

4. Do políčka určeného pre variabilný symbol vložte text 1100<mmyyyy>. Textový reťazec <mmyyyy> bude pri generovaní príkazov k úhrade nahradený číslom aktuálneho výplatného mesiaca a roka.

5. V menu vyberte Agenda -> Uložiť alebo kliknite na príslušnú ikonu v paneli nástrojov.

Súvisiace témy: Otázka číslo 195