FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

153
Chybové hlásenie "Insuficient memory"

153 - Chybové hlásenie "Insuficient memory"

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 27.10. 2006

1. Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE. Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows, pri sieťovej verzii na všetkých staniciach. 2. V Ovládacích paneloch (Štart -> Nastavenie -> Ovládací panel) nájdite a spustite BDE Administrátor. Vo Windows XP je potrebné na vyhľadanie BDE Administrátora v Ovládacom paneli zvoliť Ďalšie možnosti ovládacieho panela. 3. Prepnite sa do záložky (karty) Configuration. 4. Vyberte postupne vetvu Configuration -> System -> INIT 5. V pravej časti okna - nastavte hodnotu parametra SHAREDMEMSIZE na 4096 alebo vyššiu. Hodnota parametra musí byť násobok čísla 16 (musí byť deliteľná číslom 16 bezo zvyšku) (viď obrázok).
6. V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits?" potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE aplications must be restarted..." tlačítkom OK a ukončíte BDE Administrator. 7. Spustite program a uistite sa, že je problém odstránený. V prípade, že sa problém nepodarilo odstrániť opakujte postup a parameter SHAREDMEMSIZE nastavte na vyššiu hodnotu. BDE je na každom počítači v sieti (ak ide o sieťovú verziu) a preto je potrebné skontrolovať toto nastavenie na každom počítači, ktorý pracuje s daným programom.