FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

150
Chybové hlásenie "Capability not supported"

150 - Chybové hlásenie "Capability not supported"

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 13.06. 2006

Postup pri vyriešení problému: 1. Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE. Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows., pri sieťovej verzii na všetkých staniciach. 2. Nastavte BDE podľa postupu v otázke Doporučené nastavenie BDE. 3. Spustite program a následne Optimalizáciu údajov. 4. V prípade, že by Vám uvedený postup nepomohol kontaktujte MRP.