FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

271
Ako realizovať výstup do súboru typu PDF?

271 - Ako realizovať výstup do súboru typu PDF?

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 04.12. 2007

Pre výstup do súboru formátu PDF je možné použiť voľne dostupný (freeware) program PDFCreator (na stiahnutie napr. tu).
Po inštalácii do Windows vystupuje ako virtuálna tlačiareň. Každý na ňu odoslaný dokument prevedie do PDF.

Ako sa PDFCreator používa v MRP účtovných systémoch?

MRP Univerzálny účtovný systém:
Spusťte MRP Tlačový manažér a v rozbaľovacom zozname Výstupné zariadenie vyberte PDFCreator.


MRP Vizuálny účtovný systém:
V dialógu Výstupy kliknite na Nastavenie a ako cieľovú tlačiareň zvoľte PDFCreator. Potom môžete kliknúť na tlačítko Tlač.


MRP K/S:
PDFCreator nie je potrebné používať, pretože MRP K/S má výstup do formátu PDF už implementovaný.

Spájanie viac PDF súborov do jedného v programe PDFCreator:

 • Nižšie uvedený postup využijete v prípadoch, keď výstupom z programu cez PDFCreator je viac než jeden PDF súbor. V MRP Vizuálnom účtovnom systéme sú to všetky komplikovanejšie zostavy (ako Priznanie k DPH, Výkazy a pod.).

Predpokladajme, že po výstupe cez PDFCreator máme dva súbory:
Cast1.PDF a Cast2.PDF.

 1. Otvorte prvý súbor Cast1.PDF v programe Acrobat Reader.
 2. Zvoľte tlač tohoto súboru štandardným spôsobom (Súbor – Tlač).
 3. Vo voľbe tlačiarne nastavte PDFCreator a potvrďte OK.
 4. Otvorí sa okno programu PDFCreator s názvom súboru 01 Cast1.PDF a sadou tlačítok.
  Zvoľte tlačítko Odložiť a spojiť. Otvorí sa okno Tlačový monitor PDF, kde súbor Cast1.PDF bude mať stav Pozastavené.
 5. Otvorte druhý súbor Cast2.PDF v programe Acrobat Reader a rovnakým postupom ho odošlite do tlače na tlačiareň PDFCreator.
 6. Prepnite sa do okna Tlačový monitor PDF, kde v stave Pozastavené budú obidva súbory.
 7. Označte obidva tieto súbory (je nutné držať klávesu Shift a stlačiť klávesu 'šípka dolu').
 8. Ďalej zvoľte Dokument – Spojiť (CTRL+C), potom v okne Tlačový monitor PDF zostane len jeden súbor Cast1.PDF. To je výsledný súbor, ktorý obsahuje obidve časti.
 9. Zvoľte Dokument – Tlačiť, a v ďalšom okne programu PDFCreator zvoľte Uložiť alebo E-mail pre uloženie alebo odoslanie výsledného spojeného súboru.
Poznámka:
 • Pokiaľ vopred viete, že zostava má viac častí, môžete voľbu Odložiť a spojiť a Tlačový monitor PDF použiť hneď po zahájení tlače z MRP programu a potom pokračovať až bodom 6.