FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

476
Ako odstrániť zobrazenie meny SKK - Evidencia majetku

476 - Ako odstrániť zobrazenie meny SKK - Evidencia majetku

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 25.09. 2015

1. Odstránenie zobrazenia meny SKK na výstupných zostavách

Ak sú dáta prevedené na menu EUR, je potrebné používať výstupne zostavy označené 0xx.

Následne je potrebné skontrolovať nastavenie meny cez ikonu Štart - Ovládací panel - Mieste a jazykové nastavenia - Ďalšie nastavenia - Mena a Symbol meny(€).
Pred týmto nastavením je potrebné program ukončiť.

2.  Odstránenie zobrazenia hodnoty majetku v slovenských korunách na karte predmetu

Na karte predmetu je hodnota majetku v mene Sk, ale suma je v mene EUR.
Kliknete na ikonu Nastavenie - Firma, a tam zaškrtnete okienko Firma prevedená na Euro.

Po stlačení OK je potrebné program zavrieť a otvoriť ešte raz. Následne Vám už bude zobrazovať pri hodnote majetku mena EURO.