FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

441
Ako odoslať Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň vo formáte XML cez portál daňového úradu. (Vizuálny systém)

441 - Ako odoslať Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň vo formáte XML cez portál daňového úradu. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 28.02. 2012


1. Na stránkach www.drsr.sk je potrebné po potvrdení alebo kliknutí na príslušný odkaz pre elektronický zber údajov kliknúť na tlačítko Vybrať a načítať Identifikátor.

2. Následne zadajte vaše heslo a kliknite na tlačítko Prihlásiť.

3. Po prihlásení ďalej vyberte Daňový subjekt a kliknite na tlačítko Zvoliť.

4. V novo otvorenom okne je potrebné vytvoriť podanie kliknutím na Vytvoriť podanie.


 

 

5. Tu je potrebné kliknutím na Vložiť XML následne načítať mesačný prehľad v elektronickej podobe, ktorý ste už vopred zo mzdového programu vytvorili exportom do XML.

6. Kliknutím na tlačítko Prehľadávať priložte XML dávku priamo z lokálneho disku (napr.: C:), USB kľúča, prípadne iného média.

7. Po načítaní XML súboru sa v okne zobrazí celá cesta odkiaľ bol súbor načítaný a ďalej kliknite na tlačítko Potvrdiť.

 

8. Tu sa zobrazí informácia o načítaní XML súboru. V prípade, že je súbor bez chýb, je možné pokračovať ďalej kliknutím na tlačítko Uložiť. Ak však je zobrazený zoznam chýb alebo varovaní, tieto je potrebné najprv odstrániť v aplikácii Mzdy a personalistika, vygenerovať súbor ešte raz a zopakovať odoslanie súboru. Až po odstránení chýb je možné pokračovať ďalej.9. Po uložení XML súboru je potrebné ďalej kliknúť na tlačítko Odoslať.10. Ďalej kliknite na tlačítko Potvrdiť odoslanie, čím sa uskutoční odoslanie XML súboru.

11. V tomto okne sa zobrazí informácia o podaní s presným dátumom a časom odoslania. Potvrdenku o elektronickom podaní nájdete kliknutím na zvýraznenú ikonku, viď obrázok. Ďalej kliknite na tlačítko OK.

12. Potvrdenka o elektronickom podaní.13. V Zozname podaní sa zobrazí informácia o prijatí podania dávky so všetkými informáciami. Kliknutím na tlačítko Detail je možné zobraziť podrobné informácie.