FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

599
Vratný obal (Vizuálny systém)

599 - Vratný obal (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, TOP, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
TOP
SKLAD
Dátum upravy: 20.01. 2022

Postup vytvorenia vratného obalu:

1. Založíme si skladovú kartu vratného obalu, fľaše (záloh) a podobne...
    Dôležité je zvoliť správny typ MJ - _vf - vratná fľaša, _vo - vratný obal (podľa typu obalu)viď obrázok 012. Skladová karta, ku ktorej sa viaže vratný obal (záloh) musí mať nastavený Typ karty – zreťazená, v záložke Multikarta jej priradíme vratný obal (záloh) – viď obr. 023. V príjemke sme prijali na sklad „Minerálnu vodu“ s vratným obalom v rovnakom počte (napr. podľa faktúry od dodávateľa) – viď obrázok 034. Odberateľ (spotrebiteľ) si zakúpil 10 fliaš „Minerálna voda“ + „Vratný obal (záloh) a zároveň nám 2 ks prázdnych fliaš vrátil – viď obrázok 045. Nákup Minerálnej vody + vratný obal (záloh) -  faktúra dodávateľská (prijatá faktúra)6. Predaj Minerálnej vody + vratný obal (záloh) – faktúra odberateľská ( vydaná faktúra)