FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

232
Zadávanie recyklačného poplatku v Sklade (Vizuálny systém)

232 - Zadávanie recyklačného poplatku v Sklade (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 15.04. 2011

 1. Cena v skladovej karte je uvedená vrátane recyklačného poplatku s použitím Jednoduchej karty (doporučený spôsob)
  • Nadefinujte si skladovú kartu konkrétneho tovaru napr. chladnička, cena bez DPH 350,- €, typ karty JEDNODUCHÁ, na záložke Nastavenia karty je potrebné zadať výšku recyklačného poplatku (resp. vybrať z číselníka).
  • Tovar prijímate a vydávate na sklad - hodnota tovaru sa nemení nakoľko recyklačný poplatok je obsiahnutý už v cene tovaru.
  • Pri výstupných zostavách je potrebné tlačiť predlohy s recyklačným poplatkom t.j.:
   Výdajka - predloha napr. 011, 012, 013, 015, 018, 019, 027
   Faktúra - predloha napr. 028, 128
  • Karta obsahujúca tovar s rozdielnymi recyklačnými poplatkami. (Napr. pokiaľ sú na sklade ešte zásoby tovaru s iným recyklačným poplatkom ako aktuálne).
   Pri príjme tovaru cez tlačítko Výrobné čísla môžete zvoliť hodnoty recyklačného poplatku s prislúchajúcim počtom kusov.
   Pri výdaji tovaru si po stlačení tlačítka Výrobné čísla môžete nadefinovať koľko kusov z celkového vydaného počtu je s akým recyklačným poplatkom.


 2. Cena v skladovej karte je uvedená vrátane recyklačného poplatku s použitím Zreťazenej karty
  • Nadefinujte si skladovú kartu recyklačného poplatku, cena 0,30 €, typ karty JEDNODUCHÁ. Karta slúžiaca na recyklačný poplatok nemôže ovplyvňovať celkovú hodnotu skladu.
   Skladová cena takejto karty je nulová.
   Príjem na kartu sa robí vždy v nulovej cene.
  • Nadefinujte si skladovú kartu konkrétneho tovaru napr. chladnička, cena bez DPH 350,-€, typ karty ZREŤAZENÁ, na záložke Multikarta k nej pripojte kartu recyklačného poplatku - účtovná poloožka NIE (tzn. výška recyklačného poplatku nebude navyšovať hodnotu výdajky, nakoľko je recyklačný poplatok už v cene), Zápis pol. zreťazenej karty vyberte možnosť Prevziať všetko.

   PRÍJEM
   Pridajte príjemku - pre príjem jednotlivého tovaru (napr. chladnička) a osobitne pre kartu Recyklačný poplatok s nulovou cenou, pričom počet MJ zadajte rovnaký ako počet MJ prijímaného tovaru (napr. 10 chladničiek => 10 recyklačných poplatkov).

   VÝDAJ
   Pridajte výdajku tovaru - pre výdaj napr. chladničky, po stlačení šípky smerom dole sa do výdajky automaticky doplní aj recyklačný poplatok.

 3. Cena v skladovej karte je uvedená bez recyklačného poplatku, recyklačný poplatok je uvedený zvlášť s použitím Zreťazenej karty
  • Nadefinujte si skladovú kartu recyklačného poplatku, cena 0,30 €, typ karty JEDNODUCHÁ. Karta slúžiaca na recyklačný poplatok ovplyvňuje celkovú hodnotu skladu.
   Príjem na kartu sa robí vždy s cenou recyklačného poplatku.
   ! Cena skladovej karty sa nepriemeruje. Pri zmene recyklačného poplatku sa zakladá nová skladová karta.
  • Nadefinujte si skladovú kartu konkrétneho tovaru napr. chladnička, cena bez DPH 349,70 €, typ karty ZREŤAZENÁ, na záložke Multikarta k nej pripojte kartu recyklačného poplatku - účtovná položka ÁNO (rzn. recyklačný poplatok bude navyšovať cenu tovaru, resp. výdajky, pretože nie je obsiahnutý v cene tovaru), Zápis pol. zreťazenej karty vyberte možnosť Prevziať všetko.

   PRÍJEM
   Pridajte príjemku - pre príjem jednotlivého tovaru (napr. chladnička) a osobitne pre kartu Recyklačný poplatok s hodnotou recyklačného poplatku zadanou do okienka Cena MJ, pričom počet MJ zadajte rovnaký ako počet MJ prijímaného tovaru (napr. 10 chladničiek => 10 recyklačných poplatkov).

   VÝDAJ
   Pridajte výdajku tovaru - pre výdaj napr. chladničky, po stlačení šípky smerom dole sa do výdajky automaticky doplní aj recyklačný poplatok.