FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

207
Vplyv výdajov do mínusu na hodnotu inventúry. (Vizuálny systém)

207 - Vplyv výdajov do mínusu na hodnotu inventúry. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 15.04. 2011

Výdaje do mínusu negatívne ovplyvňujú hodnotu inventúry, čoho dôsledkom sú veľké rozdiely medzi hodnotou skladu vypočítanou zo zoznamu pohybov (Počiatočná hodnota skladu + Príjem - Výdaj) a hodnotou inventúry k tomu istému dátumu.

V prípade výdajov do mínusu pri zaúčtovaní pohybov dochádza k rozdielu medzi zostatkom skladu na príslušnom účte v účtovníctve a stavom skladu získaného z inventúry.

Uvedieme príklad:
Pre názornosť budete mať sklad, na ktorý si zadáte jednu skladovú kartu.

 1. Pridanie skladovej karty - Karta 1
  Počiatočná cena = 4,- € bez DPH
  Počiatočný počet = 5 ks
  Skladová cena = 4,- € bez DPH


 2. Pozrite si hodnotu inventúry, ktorá bude zodpovedať hodnote 4,- € * 5 ks = 20,- € bez DPH


 3. Urobte skladový výdaj napr. 1.1. počet 10 ks v cene 4,- € bez DPH
  Stav karty:
  Skladová cena = 4,- € bez DPH
  Počet MJ = - 5 ks


 4. Urobte skladový príjem napr. 2.1. počet 10 ks v cene 8,- € bez DPH

  Používate priemerovanie skladovej ceny - ak na skladovej karte je mínusový stav, pri priemerovaní sa berie do úvahy nulový stav ne príslušnej karte.

  Stav karty:
  Skladová cena = 8,- € bez DPH (po priemerovaní)
  Počet MJ = 5 ks
Zoznam pohybov:
Príjem = 10 ks * 8,- € bez DPH = 80,- € bez DPH
Výdaj = 10 ks * 4,- € bez DPH = 40,- € bez DPH

Stav skladu z pohybov: Počiatočná hodnota skladu + Príjem - Výdaj = 20 + 80 - 40 = 60,- € bez DPH

Stav skladu z inventúry: 5 ks * 8,- € bez DPH = 40,- € bez DPH


Riešenie opísaného problému:

 • spustiť kontrolu výdajov do mínusu (Pohyby / Kontrola / Výdaje do mínusu)
 • eliminovať výdaje do mínusu (presunúť dátumovo alebo časovo príjmy pred výdaje)
 • spustiť prepočet počtu MJ a skladových cien podľa pohybov v sklade
 • pokiaľ boli pohyby pred prepočtom zaúčtované, treba zaúčtovanie pohybov opraviť.