FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

281
Štítky s jednotkovou cenou

281 - Štítky s jednotkovou cenou

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 01.07. 2008

Pre tlač štítkov s jednotkovou cenou musia byt nastavené nasledovné parametre na skladovej karte: Skladové karty / Nastavenie karty / Jednotkové ceny.

.


PRÍKLAD :


Skladová položka
: Minerálna voda 1,5 l
Cena 1 s DPH: 20 SKK (s DPH)
MJ: ks

Nadefinovanie jednotkovej ceny na karte:


Počet MJ1 1,5 - objem jedného balenia
MJ1 L - merná jednotka objemu balenia
POCET 1 - množstvo základnej MJ, ku ktorej sa prepočíta cena
JEDN.MJ L - základná merná jednotkaTlač štítkov:

  • Skladové karty / Výstupy / Štítky vyberete predlohu Štítky s cenou.
  • VV okne Tlač štítkovo filtri výstupnej zostavy si vyberete príslušnú cenu, ktorá sa bude tlačiť na štítku
  • Po zvolení filtra sa zobrazí Cena s DPH alebo Cena bez DPH.

.

Pokiaľ ste na príslušnej skladovej karte mali nadefinovanú jednotkovú cenu, tak sa aj na štítku zobrazí jednotková cena a taktiež jej prepočítaná hodnota na EUR.
Počet desatinných miest cien na štítku je závislý od nastavenia desatinných miest v nastavení skladu. (Nastavenie / Sklad / Počet desatinných miest).

.