FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

417
Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Bowa - Pegas 06 (Vizuálny systém)

417 - Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Bowa - Pegas 06 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 16.06. 2011

Fiškálnu tlačiareň pripojíte k počítaču pomocou COM portu, a preto je nutné mať v počítači jeden COM port voľný, poprípade mať vhodný prevodník USB to COM.

 

Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Sklad

V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Bowa - Pegas FM06.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Bowa - Pegas FM06 sú prístupné v agende Skladové pohyby cez tlačítko Funkcie a Fiškálne tlačiarne - Bowa - Pegas FM06.


Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod

V menu Voľby vyberte Nastavenie. V otvorenom okne kliknite na záložku Tlačiarne a v časti Fiškálny modul v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Bowa - Pegas FM06.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Bowa - Pegas FM06 sú prístupné v menu Fiškálny modul.


Stav fiškálnej tlačiarne a návratové hodnoty pre Bowa - Pegas FM06