FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

148
Rozdiel medzi Inventúrou skladu a Zoznamom pohybov (Vizuálny systém)

148 - Rozdiel medzi Inventúrou skladu a Zoznamom pohybov (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 11.03. 2020

Zostava INVENTÚRA je vypočítaná vzhľadom na skladovú cenu k dátumu inventúry. Zostava ZOZNAM POHYBOV je zase vytváraná na základe ceny zadanej na príjemke resp. výdajke. Vzhľadom na uvedené skutočnosti môže nastať situácia, kedy nebude Inventúra totožná so Zoznamom pohybov, v prípade že užívateľ nezakladá novú skladovú kartu pri príjemke s inou skladovou cenou (používa spriemerovanie cien).

Uvedieme príklad:
Pre názornosť budete mať sklad, na ktorý si zadáte len jednu skladovú kartu.

Spriemerovanie ceny - ÁNO, potom skladová cena na karte bude 1,07 € bez DPH (je zaokrúhlená na 2 desatinné miesta). Skutočná nezaokrúhlená skladová cena by bola 1,0749514563106796116504854368932.
Rozdiel na jednu kartu je 0,004951456310679611650485436893
pri počte 1030 ks je to 5,10 €.

Celková cena - STAV SKLADU:
Inventúra: 1102,10 € bez DPH
Zoznam pohybov:
1. príjem: 1070,- €
2. príjem: 37,20 €
spolu: 1107,20
Rozdiel medzi inventúrou a zoznamom pohybov je 5,10 €.

Rozdiel je 5,10 €.

 1. Pridanie skladovej karty - Karta 1
  Počiatočná skladová cena 1,07 € bez DPH.
  Počet MJ - 0 ks na začiatku obdobia napr. k 1.1. 2.  
 3. Príjem na sklad napr. 10.1. počet 1000 ks v cene 1,07 € bez DPH.
  Celková cena - STAV SKLADU:
  Inventúra: 1070,- € bez DPH
  Zoznam pohybov: 1070,- € bez DPH 4.  
 5. Príjem na sklad napr. 12.2. počet 30 ks v cene 1,24 € bez DPH.

 6. Stav skladu pred príjmom podľa bodu 3. bude 1,07 € * 1000 = 1070,- €
  Stav skladu po príjme podľa bodu 3. bude 1,07 €* 1030 = 1102,10 €

  Rozdiel na sklade je 1102,10 - 1070 = 32,10
  Skutočná cena príjemky je 37,20

V uvedenom príklade ste použili len 1 skladovú kartu a 1 pohyb. V praxi sa však používa x kariet a robí y pohybov, tzn. môže dochádzať k väčším rozdielom.

RIEŠENIE: Od verzie programu 4.2. je možné rozdiel medzi jednotlivými zostavami eliminovať možnosťou zadania predajných aj skladových cien na 4 desatinné miesta. No aj napriek tejto možnosti nie je možné porovnávať výsledky týchto 2 zostáv.