FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

278
Postup pre zlúčenie viacerých skladov do jedného skladu

278 - Postup pre zlúčenie viacerých skladov do jedného skladu

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 30.05. 2008

Zlúčiť viac skladov je možné postupným "vyprázdnením" ostatných skladov (vytvorením výdajky pre každý sklad) a následným presunom na hlavný sklad.

Je nutné z každého skladu (Sklad 2, 3, 4...) vydať všetok tovar a funkciou presunu na iný sklad (Sklad 1) sa vytvorí príjem na hlavný sklad (Sklad 1). Každá takáto výdajka aj príjemka musí byť v skladových cenách.

 

 1. Zlúčenie skladov je v programe nevratnou operáciou, preto skôr, než ju spustíte, je potrebné urobiť zálohu dát (menu Údržba dát - Zálohovať).


 2. Ako príklad uvedieme zlúčenie Skladu č. 1 (Hlavný sklad) a Skladu č. 2. V module Skladové karty zvoľte Funkcie - Výber a definícia skladov. Otvorte sklad, z ktorého chcete na iný sklad presunúť položky (Sklad 2 ).


 3. V skladových kartách zvoľte Výstupy - Inventúra. V dialógovom okne výstupov Výber podľa dátumu nastavte Všetko a rovnako aj pre Výber podľa čísla nastavte Všetko.


  Po stlačení tlačítka Ukážka v okne Zoznam skladových kariet výber nesmie byť žiadny filter zapnutý.

 4. Potvrdením tlačítka OK zobrazíme okno Inventúra skladu, v ktorom je potrebné pri všetkých položkách ktoré majú v stĺpci Počet MJ nenulovú hodnotu, do stĺpca Skutočnosť zadať hodnotu 0. Po zadaní 0 sa vpíše hodnota zo stĺpca Skutočnosť do stĺpca Rozdiel.

 5. Po stlačení tlačítka Zápis pohybu sa do zoznamu pohybov pridá výdajka, v ktorej je vydaný celý Sklad 2.


 6. V zozname pohybov sa nastavíme na túto výdajku a cez tlačítko Funkcie zvolíme Presun na iný sklad a zo zoznamu skladov vyberieme Sklad 1 (Hlavný sklad).


 7. Týmto sa na Sklade 1 vytvorí príjemka, ktorou sa prijmú na Sklad 1 všetky položky z vystavenej výdajky zo Skladu 2. Po najbližšom ročnom prevode je možné Sklad 2 vymazať.

  V prípade, že zlučujete viac skladov, je potrebné uvedený postup opakovať pre všetky sklady.